Меню сайту

Розробка методики підвищення прибутку на підприємствах меблевої продукції

Прибуток - мета існування підприємства. Найважливішою задачею кожної організації є отримання прибутку від кожної оформленої угоди. Всі витрати, пов’язані з виробництвом, чи посередницькою діяльністю, повинні окупитися та принести прибуток. Збільшення прибутку є головною задачею, яку має розв’язати кожен керівник підприємства, не важливо, господар підприємства, чи топ-менеджер.

У попередньому розділі, проаналізувавши прибуток методом індексного аналізу, виявлено та оцінено основні фактори які впливають на прибуток підприємств меблевої діяльності, а саме:

обсяг реалізації

ціна

собівартість.

Ще одним важливим фактором, який впливає на прибуток є - структура реалізації продукції.

Перший метод збільшення прибутку підприємства - збільшення обсягу реалізації продукції.

Збільшення обсягу реалізації можливо розділити на два шляхи:

покращення якості реалізованої продукції;

розширення ринку збуту.

Покращення якості продукції, можливе за рахунок оновлення виробничих потужностей, використання більш якісної сировини та матеріалів, підвищення кваліфікації робітників, впровадження інновацій та ін В будь-якому випадку, покращення якості продукції, матиме позитивний вплив на обсяг реалізації продукції, за рахунок якого збільшиться і прибуток підприємства

Розширення ринку збуту, виконується за рахунок розширення території реалізації продукції, за рахунок відкриття нових каналів збуту та за рахунок входу у нові сегменти ринку. Таким чином, розширення ринку збуту, веде до збільшення кількості контрагентів, що в свою чергу збільшує обсяг реалізації продукції та має позитивний вплив на прибуток підприємства в цілому.

Отже, збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації, є одним з найефективніших методів. Але, у зв’язку з насиченістю меблевого ринку виробниками, а також підприємствами-посередниками, такий метод важко реалізувати. Крім того, збільшення обсягу реалізації веде за собою, збільшення витрат, які пояснюються необхідністю закупівлі(виробництва) більшої кількості продукції; необхідністю збільшення витрат на зберігання, у зв’язку зі зростанням кількості продукції; необхідністю збільшення витрат на транспорт, у зв’язку зі зростанням кількості продукції та кількості контрагентів і т.д.

Другим методом підвищення прибутку є збільшення цін реалізації продукції.

Індексний аналіз прибутку підприємства ТОВ «НВП Інтехцентр» виявив, що за рахунок цього фактору підприємство значно підвищило прибуток, в порівнянні з минулим роком. Цей метод є ефективним, коли, збільшення цін є адекватним, та жорстко контролюється. Найважливішим фактором ціни є її конкурентоспроможність, тому при збільшені ціни реалізації продукції, необхідно бути дуже уважним, щоб вона не втратила цей фактор. Якщо збільшена ціна втратить свою конкурентоспроможність, підприємство може втратити обсяг реалізації, що призведе до зниження прибутку.

Також, за рахунок зниження ціни можливо збільшити обсяг реалізації, що також позитивно вплине на прибуток підприємства. Однак, слід зауважити, при зниженні цін на реалізацію, необхідно бути впевненим, що конкуренти не зможуть відповідно знизити ціни, а якщо зможуть, то лише на короткостроковий період. В зворотному випадку, зниження цін не рекомендовано, тому що, замість збільшення обсягу реалізації, можливо отримати лише зменшення валового прибутку. В кінцевому підсумку, підприємство буде вимушене повернути старі ціни, а якщо конкуренти ще й мають більші резерви, за рахунок яких зможуть, так би мовити «пересидіти» на знижених цінах, дане підприємство, ризикує отримати зменшення обсягу реалізації.

Отже, метод зміни цін, безумовно є дуже ефективним способом підвищення прибутку, але, цей метод має високий ризик втратити обсяг реалізації. Таким чином, можна сказати, що зміни цін на реалізацію, повинні бути невід’ємними від інших методів підвищення прибутку, але повинні мати жорсткий контроль, над конкурентами.

Наступним методом збільшення прибутку є зниження собівартості продукції.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.