Меню сайту

Трудові русурси і продуктивність праці на підприємствах

Завдання для виконання:

визначити показники використання трудових ресурсів;

розрахувати вартісні показники продуктивності праці;

дати поняття основним і непрямим показникам продуктивності праці.

Під продуктивністю праці розуміють реалізовану здатність конкретної праці (праці конкретних працівників) в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг робіт.

Для визначення продуктивності праці в сільському господарстві використовують систему економічних показників. Повними називають показники продуктивності праці, при визначенні яких беруться до уваги вироблена продукція і витрати живої праці. Неповні показники є проміжними і розраховуються до отримання продукції. Натуральні показники визначають діленням прямих витрат праці, які виникають в процесі виконання технологічних операцій, на обсяг виробленої продукції. Це - зворотні показники продуктивності праці, і їх називають технологічною трудомісткістю продукції.

Вартісні показники - погодинна, денна і річна продуктивність праці - визначається відношенням вартості валової продукції в порівняних цінах відповідно до відпрацьованих людино-годин, людино-днів і середньорічної чисельності працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві.

Таблиця 12 - Ефективність використання трудових ресурсів

Показники

Варіанти

Відхилення, %

базовий

заданий

1

2

3

4=(3-2)/2*100

1. Середньорічна чисельність працівників, чол.

Б10

-«»-

2. Відпрацьовано за рік, тис. люд.-год.

Б11

-«»-

3. Відпрацьовано 1 працівником, люд.-год.

Б11*1000/Б10

-«»-

4. Річний фонд праці на 1 працівника за нормативом, люд.-год.

1960

-«»-

5. Вартість валової продукції в порівняних цінах, тис. грн.

А92

-«»-

6. Коефіцієнт використання трудових ресурсів (3/4)

(Б11*1000/Б10)/1960

-«»-

7. Вироблено валовій продукції одним працівником, тис. грн.

А92/Б10

-«»-

Вихідні дані: таблиці 9; 10.

Подібні статті по економіці

Земельні ресурси підприємства
Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівник ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Боргова безпека методологія оцінки та механізми забезпечення
Боргова безпека підприємства є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, проблема якої стала найбільш актуальною в період світової фінансової кризи 2008-2010 рр. За цих обста ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.