Меню сайту

Основні тенденції формування та задоволення попиту на спожиткові товари в Україні

Як відомо, споживчий попит являє собою платоспроможну потребу домогосподарств у спожиткових товарах та послугах.

У період з 2008 по 2011 роки визначилася позитивна тенденція постійного зростання як середньомісячної заробітної плати працюючих (в середньому на 29% за рік), так і пенсій (в середньому на 37,2%) - з 122,5 грн. у 2008 році до 316,2 грн. у 2011 році. Русский букет доставка цветов в Старом Осколе.

У цілому динаміку доходів і витрат населення України за 2008-2010 роки характеризують дані таблиці 3.1 Вони засвідчують тенденцію неухильного зростання доходів і витрат, як в цілому, так і на душу населення країни. Так, витрати домогосподарств на придбання спожиткових товарів зросли на душу з 417,7 грн. у 2006 р. до 788,8 грн. у 2010 р., або майже у 1,9 рази.

Проте Україна залишається країною з низьким рівнем доходів населення. Середня зарплата у нас у 2,5 разів нижча, ніж у країнах Західної Європи.

Позитивна динаміка зростання доходів населення (табл. 3.2), яка спостерігалася у минулі роки, зберігається і в поточному році. У січні - червні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 року номінальні доходи населення зросли на 30,8 відсотка, реальні, визначені з урахуванням цінового фактору, - на 20 відсотків. Витрати населення збільшились на 31,8 відсотка.

У середньому за січень-липень 2012 р. заробітна плата працівників становила 982,80 грн., що на 32,7 відсотка більше від її рівня за відповідний період минулого року. У цілому за сім місяців реальні темпи зростання заробітної плати становили 122,3 відсотка.

Таблиця 3.1

Динаміка витрат та доходів населення України за 2008-2010 рр. млн. грн.

2008 рік

2009 рік

2010рік

Абсолютний приріст/доходів витрат, млн. грн.

Абсолютний приріст/витрат доходів, млн. грн.

Темп приросту витрат/доходів, %

Темп приросту витрат/доходів на одну особу, %

Витрати

На одну особу, грн.

Витрати

На одну особу, грн.

Витрати

На одну особу, грн.

2009-2008 рр.

2010-2009р.

2009-2008 рр.

2010-2009р.

2009-2008 рр.

2010-2009р.

2009-2008 рр.

2010-2009р.

151208

3106,6

199395

4170,3

248717

5241,5

48187,00

1063,70

1063,70

1071, 20

31,87

24,74

34,24

25,69

Доходи

На одну особу, грн.

Доходи

На одну особу, грн.

Доходи

На одну особу, грн.

2003-2002 рр.

2004-2003 рр.

2003-2002 рр.

2004-2003 рр.

2003-2002 рр.

2004-2003 рр.

2003-2002 рр.

2004-2003 рр.

157996

2445,9

215672

3400,3

269778

4353,8

57676,00

54106,00

954,740

953,50

36,50

25,09

39,02

28,04

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.