Меню сайту

Розвиток споживчого ринку України в контексті завдань розбудови національної економіки

На сучасному етапі розбудови економіки України споживчий ринок забезпечує переважаючу частку кінцевого споживання домашніх господарств країни, опосередкує товарно-грошовий обмін величезної маси товарів та послуг. Через нього реалізується біля 87% грошових доходів населення. Зростає роль споживчого ринку у формуванні валового внутрішнього продукту, збільшенні обсягів вітчизняного виробництва, темпів інвестицій.

Основними факторами кількісного та якісного розвитку споживчого ринку є зростання доходів населення, збільшення пропозиції, поліпшення структури споживання. У 2011 році реальні доходи зросли на 20%, обсяг роздрібного товарообороту - на 15,2%.

Відбулося суттєве зменшення груп населення із заробітком до 290 грн. - з 44,5% у 2009 році, до 10,3% у 2011 році, зростання частки населення із заробітком понад 453 грн. до 1000 грн. з 24,5% до 40,8% відповідно, а частка населення із заробітком понад 1000 грн. зросла майже в 3 рази.

В цілому в Україні поліпшується культура споживання, підвищуються вимоги до якості продукції, зростає кількість цивілізованих місць їх придбання та здійснення комплексних закупок. Це засвідчила зростаюча кількість торговельних центрів (з 96 у 2008 році до 5800 у 2011 році), зменшення числа відкритих ринків (з 94,3 тис. у 2008 році до 89,1 - у 2011 році).

Поряд із збільшенням частки непродовольчих товарів у загальних обсягах реалізації зростає частка спожиткової продукції вітчизняного виробництва.

Однак незважаючи на наявні позитивні зрушення споживчий ринок розвивається досить суперечливо, а деякі його негативні тенденції набули стійкого характеру, і по суті, визначають його теперішній стан. Це підтверджують результати аналізу динаміки роздрібного товарообороту в порівняльних цінах із урахуванням темпів зміни кількості населення України, в тому числі по регіонах, які засвідчили більш інтенсивного скорочення реальних фізичних обсягів товарообороту відносно скорочення чисельності населення, що негативно виливає на формування попиту і стан ринку в цілому і на регіональних рівнях.

Досить повільно зростає споживання основних продуктів харчування (таблиця 2.1). Деформація споживання помітна не тільки в порівнянні з раціональними нормативами, а із рівнем споживання у більшості країн світу.

Проведений аналіз статистичних матеріалів, а також дані Міністерства у справах сім’ї та молоді та Українського інституту соціальних досліджень свідчать, що в цілому споживання у калорійному еквіваленті зменшилося на третину - з 3600 ккал. у 2000 році до 2200 ккал. у 2010 році. Міжнародні стандарти визначають як мінімально необхідну норму для існування людини споживання у 2500 ккал. на добу.

Розвиток ринку непродовольчих товарів стримується через недостатню платоспроможність населення, невідповідність між ціною, якістю, технічним рівнем та дизайном таких товарів.

Дані таблиці 2.2 дозволяють проаналізувати забезпеченість окремих домогосподарств України товарами тривалого користування за 2008-2011 роки. Як бачимо, за досліджуваний період намітилася тенденція до скорочення забезпеченості населення такими товарами як мотоцикли, швейні машини та магнітофони, що пояснюється специфікою споживчого попиту на ці товари.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.