Меню сайту

Джерела оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова антикризового управління

удосконалення маркетингової діяльності підприємства з метою пошуку оптимальних каналів та термінів реалізації продукції. В процесі зміни термінів реалізації продукції слід врахувати не лише можливий приріст доходу за рахунок зростання рівня цін, а й майбутні витрати підприємства на зберігання, транспортування тощо. Одночасно в умовах використання таких заходів підвищення рівня прибутковості слід обов'язково врахувати вплив зміни термінів реалізації на перспективну платоспроможність такого суб'єкта господарювання.

Зовнішні джерела зростання рівня прибутковості, уникнення проявів та розвитку кризи результатів, в більшості випадків, майже не залежать від дій самого підприємства та включають: політику держави стосовно обмеження експорту сільськогосподарської продукції (політика стримування експорту призводить до зниження внутрішніх цін на сільськогосподарську продукції та не дає сільськогосподарським підприємствам можливостей заробити на зовнішніх ринках); рівень державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників стосовно надання пільгових кредитів, а також здійснення компенсаційних виплат за виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції.

Узагальнюючи вищенаведене, слід зауважити, що заходи по оздоровленню сільськогосподарських підприємств, які включають в себе комплекс дій зі стабілізації фінансового стану та підвищення показників, що характеризують рівень фінансової стійкості, ліквідності та прибутковості підприємства, мають носити глибинний, комплексний характер. Здійснюючи вибір оптимальних джерел проведення заходів по оздоровленню окремих товаровиробників, слід враховувати не лише рівень їх доступності (швидкість застосування), а й вартість. Системний взаємовплив на кожен із вищезазначених аспектів фінансового стану підприємства, призводить до покращення інших, що позитивно впливає на загальне оздоровлення суб'єкта господарювання.

Висновки

підприємство банкрутство управління оздоровлення

Протягом періоду, що аналізується (2010-2012 роки) дохід (виручка) від реалізації продукції за 2010 рік становив 7655,5 тис. грн., в 2011 році він збільшився на 5459,2 тис. грн. (71,31 %) і складав 13114,7 тис. грн., а в 2012 році зазначений показник зменшився на 77,37 % або на 10147,3 тис. грн. і становив 2967,4 тис. грн.

Основним показником, який визначає ефективність та прибутковість підприємства є собівартість реалізованої продукції, яка у 2010 році становила 6116,4 тис. грн., в 2011 році вона зросла на 3915,2 тис. грн. в порівняні з попереднім роком і становила 10031,6 тис. грн., а в 2012 році зменшилася на 76,49 % і становила 2358,7 тис. грн.

Чистий дохід ТОВ «Агротранссервіс» протягом аналізованого періоду змінюється аналогічно виручці від реалізації продукції: в 2010 році він становив 6379,6 тис. грн., в 2011 році - 10928,9 тис. грн. і в 2012 році - 2472,8 тис. грн.

Інші операційні доходи в 2010 році становили 0,9 тис. грн, в 2011 році вони зменшилися до 0, в 2012 році інші операційні доходи становили 2,5 тис. грн.

Разом чисті доходи ТОВ «Агротранссервіс» в 2010 році були на рівні 6380,5 тис. грн, у 2011 році вони зросли на 4548,4 тис. грн. і становили 10928,9 тис. грн. і в 2012 році - зменшилися на 8453,6 і дорівнювали 2475,3 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції у 2010 році становила 6116,4 тис. грн., в 2011 році вона зросла на 3915,2 тис. грн. в порівняні з попереднім роком і становила 10031,6 тис. грн., а в 2012 році зменшилася на 76,49 % і становила 2358,7 тис. грн.

Інші операційні витрати за 2010-2012 роки не мають чітко вираженої тенденції: в 2010 році вони становлять 266,7 тис. грн., в 2011 році - збільшились на 132,9 тис. грн. і становили 399,6 тис. грн., а в 2012 році зменшилися на 246,3 тис. грн. та дорівнювали 153,3 тис. грн.

Збиток ТОВ «Агротранссервіс» за 2010 рік склав 39 тис. грн., в 2011 році підприємство отримало прибуток у розмірі 334,8 тис. грн., а у 2012 році збиток підприємства становив 45,2 тис. грн. Рентабельність підприємства за аналізований період змінювалась наступним чином: у 2011 році зросла на 3,98 % порівняно з 2010 роком і становила 3,34 %, у 2012 році цей показник складав (-1,92 %) або зменшився на 5,26 % у порівнянні з 2011 роком.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.