Меню сайту

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ «Агротранссервіс» за 2010-2012 роки

ТОВ «Агротранссервіс» характеризується рядом техніко-економічних показників, що представлені в таблиці 1.

Протягом періоду, що аналізується (2012-2012 роки) виручка від реалізації за 2011 рік збільшилася на 5459,2 тис. грн. (171,31 %) порівняно з 2010 роком і становила 13114,7 тис. грн., а в 2012 році цей показник зменшився на 10147,3 тис. грн. (22,63 %) в порівнянні з 2011 роком і склав 2967,4 тис. грн.

Основним показником, який визначає ефективність та прибутковість підприємства є собівартість реалізованої продукції. Так, у 2011 році порівняно з 2010 роком собівартість зросла на 64,01 %, а у 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилася на 76,49 %.

Більш конкретно про стан витрат можна сказати, проаналізувавши витратомісткість продукції. Дещо покращилася ситуація з витратами на 1 грн. готової продукції у 2011 році - вони зменшилися на 3 копійки, проте в 2012 році цей показник збільшився та становив 0,79 грн. порівняно з 2011 роком. Від проаналізованих вище показників залежать такі показники як чистий прибуток, рентабельність, фондомісткість, фондовіддача та середньорічна вартість основних фондів.

Таблиця 1 - Основні техніко-економічні показники ТОВ «Агротранссервіс» за 2010-2012 роки

Назва показника

Од. вим.

Значення показника

Абсолютне відхилення, +-

Відносне відхилення, %

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2011-2010

2012-2011

2011/ 2010

2012/ 2011

2

3

5

6

7

9

10

11

12

Виручка від реалізації послуг

тис. грн.

7655,5

13114,7

2967,4

5459,2

171,31

-10147,3

22,63

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

6116,4

10031,6

2358,7

3915,2

164,01

-7672,9

23,51

Витратомісткість продукції (витрати на 1 грн. реалізованої продукції

грн.

0,80

0,76

0,79

-0,03

95,74

0,03

103,92

Чистий прибуток

тис. грн.

-39

334,8

-45,2

373,80

-858,46

-380,00

-13,50

Рентабельність, збитковість

%

-0,64

3,34

-1,92

3,98

-523,42

-5,26

-57,42

Середньорічна вартість ОФ

тис. грн

2,45

2,15

1,3

-0,30

87,76

-0,85

60,47

Фондовіддача

грн

3124,69

6099,86

2282,62

2975,17

195,21

-3817,25

37,42

Фондомісткість

грн

0,00032

0,00016

0,00044

-0,00016

51,23

0,00027

267,23

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.