Меню сайту

Грошова маса: обсяг і структура, грошові агрегати

Грошові агрегати - зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектору загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашнім господарства. Залежно від зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0, М1, М2 та М3.

Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

Грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті.

Грошовий агрегат М2 - грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити.

Грошовий агрегат М3 (грошова маса) - грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Таблиця 3

Грошові агрегати у 2012 році

Залишки за грошовим агрегатом М3 на кінець жовтня 2012 року становили 729.7 млрд. грн. За місяць грошова маса зменшилася на 2.1 млрд. грн., або на 0.3 % (у вересні спостерігалось її зростання на 0.9%,). Така динаміка грошового агрегату М3 була обумовлена в основному скороченням готівкових коштів в обігу поза депозитними корпораціями. Сезонно скоригований грошовий агрегат М3 зріс за місяць на 0.5%. У річному обчисленні темпи приросту грошової маси уповільнилися до 9.5% порівняно з 10.5% у вересні 2012 року.

У жовтні прискорилося скорочення готівкових коштів в обігу поза депозитними корпораціями (М0). За місяць залишки за ними зменшилися на 2.4% (у вересні - на 0.5%), або на 4.8 млрд. грн. - до 195.0 млрд. грн. Сезонно скоригований грошовий агрегат М0 за жовтень скоротився на 1.0%. У загальному обсязі грошової маси частка грошового агрегату М0 скоротилася за місяць на 0.6 процентного пункту - до 26.7%. У річному обчисленні темпи приросту готівки поза банками у жовтні становили 3.5% порівняно з 5.2% у вересні.

Зменшення грошового агрегату М1 за жовтень поточного року на 2.6%, або на 8.3 млрд. грн., відбулося як за рахунок зміни грошового агрегату М0, так і через скорочення на відміну від попереднього місяця, переказних депозитів у національній валюті на 2.9%, або на 3.5 млрд. грн. У річному обчисленні темпи приросту зазначеного агрегату уповільнилися до 2.8% порівняно з 5.4% у вересні 2012 року.

Грошовий агрегат М2 зменшився за жовтень на 0.3% порівняно зі зростанням на 0.9% у попередньому місяці. Його динаміка переважно була зумовлена скороченням грошового агрегату М1. Залишки за переказнимидепозитами в іноземній валюті та іншими коштами на депозитних рахунках резидентів збільшилися за жовтень на 2.9 та 1.3% відповідно. У річному обчисленні темпи приросту коштів за грошовим агрегатом М1 уповільнилися до 9.6% порівняно з 10.7% у вересні.

Таблиця 4

Компоненти М3 за секторами економіки у 2012 році

Грошова база на кінець жовтня 2012 року становила 245.6 млрд. грн. Зменшення її обсягу в обчисленні до попереднього місяця на 0.9%, або на 2.3 млрд. грн. - до 245.6 млрд. грн. було зумовлено скороченням готівкових коштів, випущених в обіг на 1.8%, або на 3.9 млрд. грн. та зростанням зобов’язань Національного банку України перед іншими депозитними корпораціями, що не включаються в грошовий агрегат М3 на 5.5%, або на 1.6 млрд. грн. У річному обчисленні темпи приросту грошової бази у жовтні становили 4.9% порівняно з 5.8% у вересні. Кошти на коррахунках банків у Національному баку України у жовтні зросли на 6.1% - до 24.1 млрд. грн. Їх середньоденний обсяг у звітному місяці становив 17.8 млрд. грн. і був більшим порівняно з жовтнем 2011 року на 23.6%, або на 3.4 млрд. грн.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Форми і системи оплати праці на підприємстві
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми і методи оплати праці на підприємстві. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що сучасна економічна ситуація в Ук ...

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.