Меню сайту

Перспективи залучення іноземного капіталу

На сучасному етапі розвитку світового господарства іноземний сектор існує в кожній країні. При високому рівні інтернаціоналізації державних зв'язків, взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік жодна країна не може успішно розвиватися без іноземних інвестицій. У розвинутих країнах іноземний сектор відіграє дедалі суттєвішу роль і зростає. Значні потреби в іноземних інвестиціях існують у країн, що розвиваються, в постсоціалістичних країн і в України зокрема.

Сьогодні українська економіка розвивається в умовах глибокого спаду, що характеризується скороченням обсягів виробництва, зниженням інвестиційної активності, старінням основного капіталу, відтоком капіталів за кордон. Непослідовне проведення реформ привело до уповільнення темпів економічного розвитку. Серед головних причин сформованої ситуації можна назвати також відсутність цілісної економічної стратегії, невиконання базових задач, ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не змогла залучити іноземний капітал у значних обсягах.

Обмеженість економічних ресурсів поставила країну перед проблемою пошуку додаткових джерел фінансування. Одним з них є прямі іноземні інвестиції, що дають ряд переваг у порівнянні з національними джерелами капіталу, тому що дозволяють забезпечити організацію фірм, упровадження ноу-хау і нових форм менеджменту, створення нових робочих місць і активізацію виробничого циклу, а також стимулюють розвиток малого бізнесу. [37; С.12].

Вирішенню проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України присвячується досить багато наукових праць.

В умовах дефіциту власних інвестиційних ресурсів важливим джерелом фінансових ресурсів для економіки України є іноземні інвестиції у різних формах. Але нині, як свідчить статистика, обсяги іноземних інвестицій ще недостатні, щоб відігравати вагому роль додаткового джерела фінансування структурної перебудови економіки України.

Поряд з цим, статистичні дані за останні кілька років свідчать про стійке зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку нашої держави, хоча, за оцінками спеціалістів, обсяги і темпи інвестування іноземного капіталу в українську економіку є значно нижчими порівняно з іншими державами Східної Європи, які на початку 90-х, як і Україна, стали на шлях розвитку ринкової економіки. Зокрема, на 1 січня 2010 р. в економіці України іноземні інвестори вклали 35616,4 млн. дол. США прямих інвестицій.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, на 1 січня 2010 р. становив 40026,8 млн. дол., що на 4410,4 млн. дол. більше за обсяги інвестицій на початок 2009 р. (табл.2).

Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн. дол. США)

Обсяг прямих інвестицій на

01.01.200901.01.2010

Всього по країнах ЄС

28127,7

31350,5

Австрія

2443,8

2604,1

Бельгія

43,8

64,4

Болгарія

20.0

19,9

Греція

309,9

330,9

Данія

176,8

187,9

Естонія

107,7

122,4

Ірландія

133,6

144,0

Іспанія

58,9

71,0

Італія

914,2

992,2

Кіпр

7646,2

8593,2

Латвія

63,8

88,0

Литва

34,7

86,6

Люксембург

214,2

252,5

Мальта

38,6

44,6

Нідерланди

3197,4

4002,0

Німеччина

6393,0

6613,0

Польща

690,1

64,9

Португалія

6,0

11,4

Румунія

17,4

18,6

Словаччина

106,2

106,7

Словенія

26,0

28,8

Сполучене Королівство

2249,8

2375,9

Угорщина

595,4

675,2

Фінляндія

15,9

60

Франція

1231,2

1640,1

Чеська республіка

80,4

79,9

Швеція

1262,8

1272,3

Всього по Україні

35616,4

40026,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.