Меню сайту

Роль іноземного капіталу в економіці України, стан, динаміка та тенденції

У подоланні гострої економічної кризи в Україні велика надія покладається на іноземні інвестиції. За опублікованими розрахунками загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить понад 40 млрд дол. США, зокрема для металургії - 7; машинобудування - 5,1; транспорту - 3,7; хімії і нафтохімії - 3,3 млрд дол. США. Така сума дала б змогу реконструювати пріоритетні галузі промисловості протягом 5 років. Але фактично обсяги іноземних інвестицій в економіку України є значно нижчими, ніж потреба в них. Так, загальний обсяг іноземних інвестицій в Україну на 2009 р. становив 747 млн дол. США, а в 2010 p. - 551 млн. дол.

Найефективнішим джерелом зовнішнього фінансування є прямі іноземні інвестиції, у разі здійснення яких весь ризик бере на себе інвестор. Проте Україна, як і раніше, посідає одне з останніх місць серед країн Східної Європи за обсягами прямих іноземних інвестицій. Збільшення портфельних інвестицій на сьогодні обмежено можливостями ринку державних цінних паперів та низькою ініціативою на ринку цінних паперів, емітованих підприємствами. Портфельні інвестиції у 2010 р. становили всього 62 млн дол. США.

Унаслідок низької інвестиційної привабливості нашої країни загальна сума прямих іноземних інвестицій є незначною (див. табл.1).

Таблиця 1

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну, млн дол, США.

Рік

Обсяг прямих іноземних інвестицій

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій

2004

170

170

2005

200

370

2006

91

461

2007

283

750

2006

250

1000

2007

792

1762

2008

922

2684

2009

437

3121

Практика залучення іноземних інвестицій в Україну засвідчує, що обсяг капіталовкладень значно відрізняється в різних її регіонах. Інвестори, як правило, надають перевагу промислово розвинутим і географічно вигідно розташованим регіонам. Так, у Києві зосереджено 30 % усіх прямих іноземних інвестицій у 2010 р., у Київській області - 9,3 %; Запорізькій - 8,2 %; Одеській - 6,6 %; Дніпропетровській - 6,4 %; Донецькій - 6,4 %, в решті регіонів - 25,5 %.

Аналізуючи залучення іноземних інвестицій в Україну, можна зазначити, що галузева структура прямих іноземних інвестицій становить близько 55 % прямих іноземних інвестицій, з них до 2 % у первинному секторі, 53 % - у вторинному, в т. ч. у харчовій промисловості - 22 %, у машинобудуванні та металообробці - 13 %, у третинному секторі - майже 40 %, у т. ч. у сфері внутрішньої торгівлі - 21 %. [31; С.15].

Розглянувши дані Держкомстату України на період 2009 - 2010 років можна скласти діаграму динаміки іноземного капіталу в економіці України. (рис.1).

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці (мінус 3,9 млрд. дол.) за 2010 рік склав 6180,7 млн. дол., що становить 77,9% рівня попереднього року. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, серпень 2009 р. склав 37965,7 млн. дол., що на 22,3% більше обсягів інвестицій на початок 2010 року.

На сьогодні Україна стала більш привабливою для іноземних інвесторів, оскільки рівень віддачі від інвестицій є досить високим. В деяких галузях економіки рівень прибутку від інвестицій значно перевищує рівень прибутку у відповідних галузях країн Західної Європи. Через це все більш активізуються процеси на ринку злиття та поглинання. Як і у 2008 році, предметом підвищеної зацікавленості іноземних стратегічних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, банки.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.