Меню сайту

Сутність та роль іноземного капіталу в сучасній економіці

Для того щоб визначити сутність та роль іноземного капіталу в економіці треба, для початку. Визначити поняття іноземного капіталу.

Поняття "капітал”, або інвестиційні ресурси ”, як стверджують відомі американські економісти Макконнелл і Брю, включає всі вироблені засоби виробництва (всі види інструментів, машини, обладнання, складські приміщення, транспортні засоби і мережу збуту), які використовуються у виробництві товарів і послуг та в доставці їх до кінцевого споживача.

Капітал - це вартість, яка в процесі виробництва дає нову додану вартість, тобто само зростає. Самозростання капіталу відбувається у процесі його обігу. [6; С.115].

Капітал існує та функціонує в різних формах. Перша форма - фінансовий (грошовий) капітал функцією якого є створення умов для поєднання робочої сили із засобами виробництва. Виробничий капітал є другою формою капіталу функцією якого є виробництво доданої вартості. Капітал продуктивний лише тоді, коли відбувається виробництво доданої вартості. Зростаючу вартість, яка міститься у виробничих товарах, необхідно реалізувати і перетворити на гроші. Реалізація зрослої вартості - це функція торгового капіталу.

Сформувався ринок позичкових капіталів, який включає ринок інвестицій. Інвестиція є довгостроковим вкладенням капіталу в галузі господарства заради одержання прибутку. Фінансові інвестиції використовуються на закупку акцій, облігацій та цінних паперів, випущених акціонерними товариствами або державою. Реальні інвестиції - це вкладання грошей у виробничий основний капітал (будинки, споруди, обладнання, машини, житлове будівництво, товарно-матеріальні запаси). [10; С.251].

Поняття іноземного капіталу в економіці іншої країни та іноземних інвестицій в економіці є тотожними. Тому визначаючи поняття іноземного капіталу можна сказити, що це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Якщо дати розгорнуте поняття іноземних інвестицій то можна сказати, що це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. [18; С.163].

В законодавстві України дається таке поняття іноземної інвестиції, як цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку.

Тобто можна сказати про те, що основною ознакою іноземного інвестування є отримання прибутку, це є основною метою інвестування. Якщо не буде прибутку то вкладення капіталу в економіку іншої країни не є доцільним.

Ще одною ознакою є те що в економіку вкладаються саме цінності, тобто активи (кошти). Вкладаються не обов`язково гроші, а ще і нерухомі та рухомі речі, а також інтелектуальна власність які мають особливу цінність в обігу держави. Тобто ці кошти є об`єктом іноземного інвестування, а до таких об`єктів можна віднести новоутворюванні та ті, що реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти в усіх галузях народного господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна продукція та інші об'єкти власності; майнові права та права на інтелектуальну власність. Тому за об`єктом інвестиційна діяльність іноземної держави є достатньо широкою.

Що стосується суб`єкту, то ним завжди виступає іноземна держава, яка інвестує свої кошти в економіку іншої держави. Але згідно з законодавством Украйни до суб`єктів інвестиційної діяльності можна віднести інвесторів (замовників), виконавців робіт (підрядників), користувачів об'єктів інвестиційної діяльності, постачальників товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції, юридичних осіб (банківських, страхових та посередницьких організацій, інвестиційних фондів та компаній та ін.), громадян України, іноземних юридичних та фізичних осіб, держави та міжнародні організації.

Ще однією ознакою є те, що інвестування може здійснюватися, лише на основі договору, та законодавству тих держав, які його укладають. Тобто існує певна процедура, яка визначена законодавством та міжнародним договором, яка повинна виконуватись згідно з певними етапами її здійснення.

Щоб визначити сутність іноземного капіталу в економіці іншої країни треба також визначити його основні види. Класифікувати іноземні інвестиції можна за різними ознаками.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.