Меню сайту

Регулювання торговельної діяльності

Важливим митним інструментом є антидемпінгове мито. Воно застосовується тоді, коли в країну ввозять товари за цінами, які значно нижчі за ціни або навіть собівартість у країні-експортері, через що зазнають шкоди національні виробники аналогічних товарів. Антидемпінговим митом може обкладатися й експортна продукція, якщо її ціна суттєво менша експортерів подібних товарів. Ставка антидемпінгового мита не повинна перевищувати різниці між демпінговою ціною конкурентного товару та середньою ціною товару, що експортується або імпортується в країну.

До нетарифних методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності відносять: надання субсидій виробникам експортних товарів, пільгове експортне кредитування, застосування індикативних цін, установлення мінімальної митної вартості на окремі товари та інше. Субсидії спрямовано на підтримку національних виробників. Експортне кредитування передбачає фінансове стимулювання розвитку експорту національних товарів. Воно, як правило, здійснюється у формі надання державних кредитів національним експортерам під пільгові процентні ставки.

Застосування індикативних цін спрямовано на збільшення валютних надходжень від експорту продукції і зменшення валютних витрат на закупівлю імпортних товарів. Індикативними низаються ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися на аналогічну продукцію на момент здійснення експортно-імпортних операцій. Індикативні ціни розробляє Міністерство економіки.

До найпоширеніших адміністративних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать квотування та ліцензування. Квотування - це кількісне обмеження імпорту або експорту певної категорії товарів, а ліцензування - це умови і порядок надання державними органами спеціального дозволу на ввезення або вивезення таких товарів. Перелік товарів, щодо яких встановлюються спеціальні експортно-імпортні режими чи взагалі забороняється експорт та імпорт, затверджується Кабінетом Міністрів України. Надання квот та ліцензій на експорт та імпорт товарів і послуг здійснюється Міністерством економіки.

Розглянемо сучасну зовнішньоторговельну діяльність України:

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень - вересень 2010р. становив 44421,9 млн. дол. США, імпорту - 45505,4 млн. дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 29,3%, а імпорт - на 28,6%. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1083,5 млн. дол. (за січень - вересень 2009р. також від’ємне - 1020,2 млн. дол.). У січні - вересні 2010р. експорт товарів становив 36252,8 млн. дол. США, імпорт - 41680,3 млн. дол. Порівняно з січнем - вереснем 2009р. експорт збільшився на 32,1%, імпорт - на 32,2%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5427,5 млн. дол. (за січень - вересень 2009р. також негативне - 4071,2 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 212 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,5% усіх товарів, до країн ЄС - 24,8% (у січні - вересні 2009р. - відповідно 34% та 23,2%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (26,2% експортних і 36,4% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії - у 2,1 рази, Російської Федерації - на 67,5%, Польщі - на 51,3%, Туреччини - на 46,5%, Білорусі - на 46,3%, Німеччини - на 32,3%.

Із країн СНД імпортовано 43,9% усіх товарів, із країн ЄС - 31,6% (у січні - вересні 2009р. - відповідно 43% та 34,2%).

Збільшились проти січня - вересня 2009р. обсяги імпортних поставок із Російської Федерації (на 84,4%), Китаю (на 67,2%), Білорусі (на 52,1%), США (на 29,1%), Польщі (на 27,7%), Німеччини (на 16,5%).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України за січень - вересень 2010р. становив 8169,1 млн. дол. США і порівняно з січнем - вереснем 2009р. збільшився на 18,3%, обсяг імпорту становив 3825,1 млн. дол. і відносно відповідного періоду минулого року склав 99,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4344 млн. дол. (за 9 місяців 2009р. - 3051 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 213 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 49,7% від загального обсягу експорту, до країн ЄС - 26,5% (за 9 місяців 2009р. - відповідно 38,8% та 32,1%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (45,9% від загального обсягу експорту та 14,8% імпорту послуг).

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, становлять транспортні послуги, різні ділові, професійні та технічні, фінансові, подорожі та державні послуги, які не віднесені до інших категорій.

Із країн СНД отримано 17,4% від загального обсягу імпорту послуг, із країн ЄС - 52,9% (за 9 місяців 2009р. - відповідно 15,1% та 58,4%).

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.