Меню сайту

Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінки роботи підприємства

ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" - підприємство паливного профілю і виробляє понад 20 видів нафтопродуктів. Перевагою підпримства є вигідне географічне положення в західній частині України. Розвинута транспортна інфраструктура дозволяє економічно вигідно відвантажувати готову продукцію в будь-яку точку України залізничним, автомобільним, а також трубопровідним транспортом.

Близькість до кордонів Західної Європи підсилює експортні можливості підприємства. Введення експлуатацію нафтогону від Жулино до Надвірної економічно покращить постачання нафти для переробки і дасть можливість знизити витрати на транспортування сировини.

Використання високоефективних каталізаторів в процесі виробництва високооктанових бензинів забезпечує їх якість і водночас конкурентність на внутрішньому ринку збуту. На ринку України в галузі нафтопереробки діють шість нафтопереробних заводів, які є конкурентами на ринку нафтопродуктів.

Частка ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" за обсягами переробки серед нафтопереробних заводів України становить в середньому 4,5% в рік, а по проектній потужності - 5%.

Значними конкурентами нафтопереробників України загалом, та ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" зокрема, є комерційні структури, які постачають нафтопродукти із-за кордону та реалізують їх на ринку України.

Підприємство працює, в основному, за давальницькою схемою з надання послуг з переробки нафти та інших послуг промислового характеру.

Використовуючи дані зі "Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" за 2006-2009 роки, можемо зробити аналіз роботи підприємства.

Таблиця 2.1 - Основні техніко-економічні показники роботи за 2006 - 2009 рр.

Показник

Рік

Абсолютне значення

Абсолютний приріст

Темп росту, %

Темп приросту, %

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

Обсяг переробки нафти, тис.тон.

2006

769,30

-

-

100,00

-

-

-

2007

872,70

103,40

103,40

113,44

113,44

13,44

13,44

2008

865,60

96,30

-7,10

112,52

99,19

12,52

-0,81

2009

1485,50

716,20

619,90

193,10

171,62

93,10

71,62

прибуток, тис.грн

2006

16724,50

-

-

100,00

-

-

-

2007

2369,40

-14355,10

-14355,10

14,17

14,17

-85,83

-85,83

2008

3507,70

-13216,80

1138,30

20,97

148,04

-79,03

48,04

2009

25785,80

9061,30

22278,10

154,18

735,12

54,18

635,12

Фонд оплати праці, тис.грн

2006

9595,90

-

-

100,00

-

-

-

2007

10587,60

991,70

991,70

110,33

110,33

10,33

10,33

2008

14055,40

4459,50

3467,80

146,47

132,75

46,47

32,75

2009

15422,20

5826,30

1366,80

160,72

109,72

60,72

9,72

Середня спискова чисельність робітників, чол

2006

1567,00

-

-

100,00

-

-

-

2007

1507,00

-60,00

-60,00

96,17

96,17

-3,83

-3,83

2008

1486,00

-81,00

-21,00

94,83

98,61

-5,17

-1,39

2009

1527,00

-40,00

41,00

97,45

102,76

-2,55

2,76

Середня заробітна плата, грн

2006

516,000

-

-

100,00

-

-

-

2007

585,000

69,000

69,000

113,372

113,372

13,372

13,372

2008

788,000

272,000

203,000

152,713

134,701

52,713

34,701

2009

842,000

326,000

54,000

163,178

106,853

63,178

6,853

Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп

2006

86,98

-

-

100,00

100,00

-

-

2007

85,10

-1,88

-1,88

97,84

97,84

-2,16

-2,16

2008

91,90

4,92

6,80

105,66

107,99

5,66

7,99

2009

100,00

13,02

8,10

114,97

108,81

14,97

8,81

Продуктивність праці, грн

2006

30,70

-56,28

-

100,00

-

0,00

-

2007

29,50

-57,48

-1,20

96,09

-3,91

-3,91

-3,91

2008

60,20

-26,78

30,70

196,09

100,00

96,09

100,00

2009

44,72

-42,26

-15,48

145,67

-50,42

45,67

-50,42

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.