Меню сайту

Принципи організації виробничих процесів

Незважаючи на різні відмінності, виробничі процеси можна організувати згідно з такими спільними принципами [15]:

Спеціалізація - розчленування виробничого процесу на складові частини і закріплення за кожним підрозділом (цехом, дільницею, робочим місцем) виготовлення певного виробу (предметна спеціалізація) або виконання технологічного процесу (технологічна спеціалізація).

Пропорційність - однакова відносна продуктивність усіх виробничих підрозділів. Цей принцип передбачає рівномірне і повне завантаження обладнання з метою виконання виробничої програми без гальмування на “вузьких місцях” та недопущення нерівномірності завантаження чи простоювання устаткування.

Пропорційність визначається за формулою:

(1.1)

де - мінімальна пропускна здатність, або параметр робочого місця в технологічному ланцюзі (потужність, розряд робіт тощо);

- максимальна пропускна здатність.

Паралельність - одночасне виконання частин виробничого процесу (стадій, операцій) з метою створення необхідного “перекриття”. Коефіцієнт паралельності визначається за формулою:

(1.2)

де - тривалість стадій та операцій, що виконуються відповідно паралельно та послідовно.

Ритмічність - рівномірний випуск продукції в певні проміжки часу:

(1.3)

де - фактичний обсяг виконаної роботи за певний період (місяць, квартал) в межах плану;

- плановий обсяг робіт.

Прямоточність - це забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами стадій і операцій виробничого процесу - від запуску матеріалів до виходу готової продукції.

Безперервність - означає зменшення перерви під час виробництва конкретних виробів. Визначається відношенням робочого часу до загальної тривалості процесу:

(1.4)

де - тривалість робочого часу;

- загальна тривалість процесу, яка включає простої або невикористання предмету праці між робочими місцями, на робочих місцях тощо.

Найповніше перелічені принципи відтворюються в умовах потокового виробництва.

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.