Меню сайту

Структура прямих іноземних інвестицій в Україні

Негативним є факт вилучення іноземними інвесторами 49,4 млн. дол. США зі сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також 20,3 млн. дол. США з освіти.

В сучасних умовах переважаючої конкурентоспроможної ролі економіки знань у розвитку сучасного суспільства важливо підтвердити або спростувати взаємозалежності між тенденціями залучення іноземного капіталу та показниками економічного розвитку, оцінити роль іноземних інвестицій у забезпеченні ефективних структурних трансформацій країни загалом в умовах сучасного процесу глобалізації та лібералізації інститутів господарювання.

В умовах світової фінансової кризи та зниження темпів економічного зростання (валової доданої вартості) у всіх сферах економіки України за результатами 2009р., іноземні інвестиції порівняно з попереднім роком знизилися в сільському господарстві на 202, 8 млн. дол. США (за результатами року склали 58 млн. дол. США), у фінансовій діяльності на 471,9 млн. дол. США (хоча за рік найбільше іноземного капіталу акумульовано власне в фінансових установах - 1813,7 млн. дол. США), а в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям на 493,3 млн. дол. США, а в торгівлі на 46,5 млн. дол. США., в діяльність транспорту і зв’язку на 41,5 млн. дол. США, в будівництві на 28,5 млн. дол. США. Зниження обсягів прямих іноземних інвестицій в будівництві супроводжувався і найвищими темпами зниження валової доданої вартості у цій галузі (-45,9%). Проте позитивним є те, що на фоні зниження валової доданої вартості у переробній промисловості (на 26,6% до попереднього року) абсолютний приріст іноземних інвестицій за рік становив 885,1 млн. дол. США, що на 842,4 млн. дол. США більше за попередній рік.

Незважаючи на посилення глобальної конкуренції на ринку капіталів, зміни в структурі потоків іноземних інвестицій повинні бути основою для розробки структурної політики країни в сфері капіталовкладень на основі національних економічних пріоритетів та забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах її інтеграції у світове господарство.

Вплив змін у діяльнісно-видовій структурі іноземних інвестицій на індекс їх ефективності в економіці країни за 2005-2009 рр. було розраховано з використання наступної моделі (2.1):

(2.1)

де - вплив змін у структурі прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності на індекс їх ефективності;

- ефективність прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності; - середня ефективність прямих іноземних інвестицій, розрахована як річний приріст валового випуску по економіці до загального обсягу інвестицій з лагом в один рік; , - питома вага прямих іноземних інвестицій і - тий вид економічної діяльності в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в економіці відповідно в 2005 та 2009 рр. Вплив структурних змін ПІІ за видами економічної діяльності на індекс ефективності іноземного інвестування в економіці України за 2005-2009 рр. наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Вплив структурних змін ПІІ за видами економічної діяльності на індекс ефективності іноземного інвестування в економіці України за 2005-2009 рр.

Види економічної діяльності

Питома вага ПІІ за видами економічної діяльності,%

Зміна структури економічної діяльності

Випуск продукції за видами економічної діяльності, млн. грн.

Річний випуск продукції за видами економічної діяльності у 2009р. млн. грн.

Обсяг ПІІ за видами економічної діяльності з лагом в один рік, млн. грн.

Ефективність ПІІ за видами економічної діяльності (Е2009)

2005

2009

2005

2009

Сільське, лісове господарства, мисливсто, та ін.

1,07

1,32

0,24

156072

157185

1113

4330

0,26

1,62

+0,39

Добувна промисловість

2,01

1,31

-0,7

91551

70742

-20809

5662

-3,68

-2,32

+1,62

Переробна промисловість

14,25

20,07

5,82

751615

604354

-147261

36267

-4,06

-2,7

-15,71

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та ін.

0,34

0,60

0,26

77688

85818

8130

670

12,14

13,5

+3,45

Будівництво

3,03

6,26

3,24

117362

66035

-51327

10245

-5,01

-3,65

-11,81

Торгівля ремонт автомобілів і т.д.

3,81

12, 19

8,38

240111

212732

-27379

19504

-1,4

-0,04

-0,37

Діяльність транспорту та зв’язку

1,88

2,16

0,28

172314

180985

8671

7465

1,16

2,52

+0,7

Фінансова діяльність

5,76

41,12

35,36

92631

100648

8017

37848

0,21

1,57

+55,58

Операції з нерухомим майном

4,87

10,23

5,36

146795

164321

17526

19117

0,92

2,28

+12,21

Освіта

0, 20

0,01

-0, 19

62186

68178

5992

71

84,53

85,89

-16,2

Охорона здоров’я

0,09

-0,6

-0,15

45902

50748

4846

653

7,42

8,78

-1,29

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.