Меню сайту

Структура прямих іноземних інвестицій в Україні

Інноваційний розвиток національної економічної системи та високий рівень її конкурентоспроможності, ефективність капіталовкладень нерозривно пов’язані із здійсненням прогресивних структурних зрушень. проте для дослідження структурних трансформацій, в тому числі за участю іноземних інвестицій важливо оцінити наслідки змін в структурі залучення іноземних капіталів у контексті їх впливу на ефективність економіки краї, адаптивність економічної структури. Такий аналіз послужить основою для визначення критеріїв і перспектив пріоритетного інвестування прогресивних структурних зрушень у вітчизняній економічній системі.

Аналіз залучення іноземних інвестицій слід проводити з позиції впливу на зміну галузевої, регіональної, технологічної структури, структури власності, конкуренції, виробничих фондів, розподілу національного доходу, макроекономічних пропорцій, зовнішньої торгівлі і т.д.

Аналіз зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності (табл.1) показав, що протягом 2005-2009 рр. на 15,62 в. п. зросла частка іноземних інвестицій у фінансовій діяльності (абсолютний приріст склав 7822,2 млн. дол. США - у 7,8 разу), на 3,91 в. п. в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (у результаті приросту прямих іноземних інвестицій в 3,8 разу), на 2,49в. п. - в будівництві. Проте протягом аналогічного періоду діяльність іноземних інвесторів в Україні супроводжувалася незначним інтересом капіталовкладень у переробну промисловість (приріст склав лише 1,6 разу), що призвело до зниження її питомої ваги на 8,9 в. п. Крім того, в структурі прямих іноземних інвестицій за видами промислової діяльності малопривабливими є капіталовкладення у високотехнологічні та інноваційні сфери промисловості. Це підтверджує короткотривалий інтерес іноземних інвесторів, які не сприяють структурним трансформаціям на інноваційній основі, а навпаки - притримують недосконалу структуру промисловості з переважанням галузей низького рівня переробки. Тенденції зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності протягом 2005-2009 рр. наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Тенденції зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності протягом 2005-2009 рр. (наростаючим підсумком)

Види економічної діяльності

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення (2009 до 2005)

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сільське, лісове господарства, мисливсто, рибальство і рибництво

310,1

1,84

404,8

1,87

557,8

1,89

818,6

2,3

876,6

2, 19

566,5

0,35

Добувна промисловість

330,3

1,96

431,6

2

1052,7

3,56

1070,3

3,01

1128,1

2,82

797,8

0,86

Переробна промисловість

4769,6

28,24

5547,5

25,67

6813

23,06

6855,7

19,25

7740,8

19,34

2971,2

-8,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

69,3

0,41

132

0,61

138,4

0,47

126,6

0,36

153

0,38

83,7

-0,03

Будівництво

512,8

3,04

839,8

3,89

1631,8

5,52

1936,6

5,44

2212,9

5,53

1700,1

2,49

Торгівля ремонт автомобілів і т.д.

1956,1

11,58

2625,7

12,15

3072,1

10,4

3687

10,35

4224,6

10,55

2268,5

-1,03

1

22

33

44

55

66

77

88

99

110

111

112

113

Діяльність готелів і ресторанів

267,5

41,58

374

1,73

428,3

1,45

413

1,16

428,5

1,07

161

-0,51

Діяльність транспорту та зв’язку

804,4

4,76

980,3

4,54

1274,4

4,31

1411,1

3,96

1506,3

3,76

701,9

-1

Фінансова діяльність

1146,2

6,79

2516,1

11,64

4869,1

16,48

7154,7

20,09

8968,4

22,41

7822,2

15,62

Операції з нерухоме майном

1056,1

6,25

1768,6

8, 19

2669,3

9,04

3613,8

10,15

4065

10,16

3008,9

3,91

Державне управління

0

0

0

0

0,2

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

Освіта

34,1

0,2

36,7

0,17

18,1

0,06

13,4

0,04

13,8

0,03

-20,3

-0,17

Охорона здоров’я

170,2

1,01

178,9

0,83

190,4

0,64

123,5

0,35

120,8

0,3

-49,4

-0,71

Надання комунальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

197,1

1,17

209,9

0,97

285,8

0,97

454,3

1,28

526,4

1,32

329,3

0,15

Нерозподілені за видами

5266,2

31,18

5561,4

25,74

6541,3

22,14

7937,3

22,29

8061,1

20,14

2794,9

-11,04

Всього

16890

100

21607,3

100

29542,7

100

35616,4

100

40026,8

100

23136,8

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.