Меню сайту

Структура прямих іноземних інвестицій в Україні

Інноваційний розвиток національної економічної системи та високий рівень її конкурентоспроможності, ефективність капіталовкладень нерозривно пов’язані із здійсненням прогресивних структурних зрушень. проте для дослідження структурних трансформацій, в тому числі за участю іноземних інвестицій важливо оцінити наслідки змін в структурі залучення іноземних капіталів у контексті їх впливу на ефективність економіки краї, адаптивність економічної структури. Такий аналіз послужить основою для визначення критеріїв і перспектив пріоритетного інвестування прогресивних структурних зрушень у вітчизняній економічній системі.

Аналіз залучення іноземних інвестицій слід проводити з позиції впливу на зміну галузевої, регіональної, технологічної структури, структури власності, конкуренції, виробничих фондів, розподілу національного доходу, макроекономічних пропорцій, зовнішньої торгівлі і т.д.

Аналіз зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності (табл.1) показав, що протягом 2005-2009 рр. на 15,62 в. п. зросла частка іноземних інвестицій у фінансовій діяльності (абсолютний приріст склав 7822,2 млн. дол. США - у 7,8 разу), на 3,91 в. п. в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (у результаті приросту прямих іноземних інвестицій в 3,8 разу), на 2,49в. п. - в будівництві. Проте протягом аналогічного періоду діяльність іноземних інвесторів в Україні супроводжувалася незначним інтересом капіталовкладень у переробну промисловість (приріст склав лише 1,6 разу), що призвело до зниження її питомої ваги на 8,9 в. п. Крім того, в структурі прямих іноземних інвестицій за видами промислової діяльності малопривабливими є капіталовкладення у високотехнологічні та інноваційні сфери промисловості. Це підтверджує короткотривалий інтерес іноземних інвесторів, які не сприяють структурним трансформаціям на інноваційній основі, а навпаки - притримують недосконалу структуру промисловості з переважанням галузей низького рівня переробки. Тенденції зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності протягом 2005-2009 рр. наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Тенденції зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності протягом 2005-2009 рр. (наростаючим підсумком)

Види економічної діяльності

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення (2009 до 2005)

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %до підсумку

Млн. дол. США

у %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сільське, лісове господарства, мисливсто, рибальство і рибництво

310,1

1,84

404,8

1,87

557,8

1,89

818,6

2,3

876,6

2, 19

566,5

0,35

Добувна промисловість

330,3

1,96

431,6

2

1052,7

3,56

1070,3

3,01

1128,1

2,82

797,8

0,86

Переробна промисловість

4769,6

28,24

5547,5

25,67

6813

23,06

6855,7

19,25

7740,8

19,34

2971,2

-8,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

69,3

0,41

132

0,61

138,4

0,47

126,6

0,36

153

0,38

83,7

-0,03

Будівництво

512,8

3,04

839,8

3,89

1631,8

5,52

1936,6

5,44

2212,9

5,53

1700,1

2,49

Торгівля ремонт автомобілів і т.д.

1956,1

11,58

2625,7

12,15

3072,1

10,4

3687

10,35

4224,6

10,55

2268,5

-1,03

1

22

33

44

55

66

77

88

99

110

111

112

113

Діяльність готелів і ресторанів

267,5

41,58

374

1,73

428,3

1,45

413

1,16

428,5

1,07

161

-0,51

Діяльність транспорту та зв’язку

804,4

4,76

980,3

4,54

1274,4

4,31

1411,1

3,96

1506,3

3,76

701,9

-1

Фінансова діяльність

1146,2

6,79

2516,1

11,64

4869,1

16,48

7154,7

20,09

8968,4

22,41

7822,2

15,62

Операції з нерухоме майном

1056,1

6,25

1768,6

8, 19

2669,3

9,04

3613,8

10,15

4065

10,16

3008,9

3,91

Державне управління

0

0

0

0

0,2

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

Освіта

34,1

0,2

36,7

0,17

18,1

0,06

13,4

0,04

13,8

0,03

-20,3

-0,17

Охорона здоров’я

170,2

1,01

178,9

0,83

190,4

0,64

123,5

0,35

120,8

0,3

-49,4

-0,71

Надання комунальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

197,1

1,17

209,9

0,97

285,8

0,97

454,3

1,28

526,4

1,32

329,3

0,15

Нерозподілені за видами

5266,2

31,18

5561,4

25,74

6541,3

22,14

7937,3

22,29

8061,1

20,14

2794,9

-11,04

Всього

16890

100

21607,3

100

29542,7

100

35616,4

100

40026,8

100

23136,8

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.