Меню сайту

Зайнятість та продуктивність праці в Україні

Продуктивність праці збільшується за рахунок збільшення ВРП і в динаміці приблизно повторює його картину.

Міжнародне порівняння здійснювалося для Білорусі країни, яка є сусідом України територіально і Швеції, яка теж сусід України, але за ВВП за ПКС.

Порівняння за 2004 рік (ВВП за ПКС від Світового банку)

Країна

ВВП за ПКС, млн. дол. США

Кількість зайнятих, тис. чол.

Продуктивність праці, дол./чол.

       

1

2

3

4

Україна

303 280

20295

14,944

Швеція

265 048

4200

63,107

Білорусь

67 902

4300

15,791

Отже, ми бачимо, що в 2004 році Україна і Швеція мали ВВП за ПКС досить високе, а ВВП Білорусі значно відстає від них, що на мою думку, це пов'язане з тим, що Україна і Швеція є більш розвинені в економічному плані. Якщо проаналізувати площу цих країн, то можна сказати, що Україна має найбільшу площу 603 тис. км²(друга за величиною у Європі), Швеція - 450 тис. км², а Білорусь - 207 тис. км². З цього робимо висновок, що хоч Україна є найбільшою серед представлених країн, але в співвідношенні плоша-економічний розвиток вона поступається Швеції. А Білорусь, я думаю, відповідає цьому співвідношенню ще тому, що 2/3 площі країни вкривають ліси. Що можна побачити на графіку.

А рівень зайнятості в України більший ніж у порівнюваних Швеції і Білорусі. Що можна наглядно побачити на графіку.

продуктивніть праця зайнятість міжнародний

Порівняння за 2008 рік (ВВП за ПКС від Міжнародного валютного фонду)

Країна

ВВП за ПКС, млн. дол. США

Кількість зайнятих, тис. чол.

Продуктивність праці, дол./чол.

       

1

2

3

4

Україна

336851

20972

16,061

Швеція

341869

4600

74,319

Білорусь

118875

4600

25,842

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.