Меню сайту

Зайнятість та продуктивність праці в Україні

Проаналізувавши дану таблицю ми побачили, що як фактичний так і реальний ВВП збільшуються. В динаміці ми це можемо побачити на графіку.

Починаючи з 2005 року обсяг ВВП фактичного стрімко збільшується до 2008 року, де саме бере початок фінансово-економічна криза, яка знизила в 2009 ріст ВВП на 3 млн. грн. у порівнянні з попереднім роком.

Що стосується такого великого розриву між фактичним і реальним ВВП, то я думаю, що це можна пояснити зростанням рівня інфляції і відповідно зменшенням фізичного обсягу продукції.

Що стосується зайнятість населення, то можна сказати, що зайнятість повторює динаміку ВВП, тобто збільшується до 2008 р., а в 2009 р. різко зменшується за тією ж причиною. Більш загрозливою є та ситуація, що зі зменшенням зайнятості пропорційно збільшується безробіття.

Розрахунок продуктивності праці Луганської області на рівні національної економіки

Рік

ВРП у фактичних цінах млн. грн.

Кількість зайнятих в регіоні

Продуктивність праці у фак цінах, грн.

1

2

3

4

2004

14672

1019

14398

2005

19716

1054

18706

2006

24159

1054

22921

2007

32280

1066

30281

2008

42985

1068

40248

2009

38451

1026

37477

2010

45541

1015

44868

Більш наглядно динаміку ВРП та кількості зайнятих ми можемо простежити на нижче наведених графіках.

В динаміці ми бачимо, що ВРП регіону поступово збільшується. Лише в 2008 році рівень дещо падає, але вже 2010 році повертається в русло підйому.

А зайнятість населення починаючи з 2004 року різко збільшується до 2005 року, потім рік значних змін не простежується і 2007 до 2008 року зайнятість збільшується. 2008 року криза дуже сильно похитнула ринок праці і зайнятість різкими темпами зменшується.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.