Меню сайту

Проблеми соціальної політики в умовах економіки соціальної орієнтації.

3. Менших успіхів Германія домоглася в інших галузях: ціни росли скоріше, ніж у більшості інших країн, ВВП збільшувався повільніше, ніж у ряді країн Західної Європи, продуктивність праці майже не росла. Падіння темпів зростання продуктивності праці - міжнародне явище, викликана , зокрема, поширенням сектора послуг, що менш здатний до раціоналізації. Деякою мірою несприятливий розвиток у Германії порозумівається великим державним сектором, що, по визначенні, не дає зростання продуктивності. Таким чином, інфляція і відносно скромний економічний зріст є певною ціною, сплаченою за повну зайнятість і політику рівності.

Найбільш слабким місцем моделі виявилася складність сполучення повної зайнятості і стабільності цін. Але до 80-х років ці труднощі не виявлялися у вигляді серйозної загрози моделі в цілому. Причини лежать в області політики. Уряд розумів необхідність більш сильної податкової політики, але не знайшло підтримки цьому.

Таким чином, германська модель виявилася під загрозою. Збереження в майбутньому двох основних цілей германської моделі - повної зайнятості і рівності -очевидно , зажадає нових методів, що повинні відповідати умовам. Лише час покаже, чи збережуться специфічні риси германської моделі - низьке безробіття, політика солідарності в області зарплатні, централізовані переговори по зарплатні , виключно великий державний сектор і відповідно важкий податковий тягар, або ж модель відповідала лише особливим умовам повоєнного періоду.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.