Меню сайту

Проблеми соціальної політики в умовах економіки соціальної орієнтації.

Рівень прибутків у 1987

Розмір прибутку

Число чоловіків

Число жінок

Разом

0

20 278

21 755

42 033

1-39 999

476 061

905 017

1 381 078

40 000-79 999

560 063

1 139 362

1 699 425

80 000-119 999

1 029 254

1 020 719

2 049 973

120 000-159 999

778 000

320 563

1 098 563

160 000-199 999

274 161

69 438

343 599

200 000-299 999

186 304

29 199

215 503

300 000-499 999

52 067

5 756

57 823

500 000 і вище

10 707

1 227

11 934

Висновок

Отже, основні цілі германської моделі - повна зайнятість і рівність, що залежать від стабільності цін, економічного зростання і конкурентноздатності. Сполучення загальних рестриктивних заходів і активної політики на ринку праці розглядався як засіб поєднання повної зайнятості зі стабільністю цін. Загальна політика добробуту і профспілкова політика солідарності в області зарплатні - складові частини германської моделі. Модель розвивалася протягом кількох десятиліть і показала життєздатність ідей політики солідарності в галузі зарплатні, повної зайнятості без інфляції, активної політики на ринку праці. Які ж висновки з досвіду і досягнень германської моделі можна зробити?

1. Успіх Германії на ринку праці. Германія зберігала досить низьке безробіття в повоєнний період, у тому числі із середини 70-х років, коли серйозні структурні проблеми привели до масового безробіття в більшості розвинених капіталістичних країн.

2. Є певні досягнення й у тривалій боротьбі за рівність. Повна зайнятість сама по собі важливий фактор вирівнювання: суспільство повною зайнятістю уникає розходжень у прибутках і життєвому рівні, що виникають із масового безробіття, оскільки довгострокове безробіття веде до втрат у прибутках. Політика солідарності в галузі зарплати прагне досягти рівної зарплати за рівну працю. Уряд використовує прогресивне оподатковування і систему великих державних послуг.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.