Меню сайту

Розрахунок собівартості виготовлення вузла (модернізація)

Виробнича собівартість виготовлення вузла розраховується за статтями калькуляції.

. Сировина та основні матеріали:

, (1.1)

де Зм - витрати на сировину та основні матеріали, грн;

Нм - норма витрат сировини та основних матеріалів на вузол;

Цм - ціна сировини та матеріалів, грн;

Нвідх - норма відходів сировини та основних матеріалів;

Цвідх - ціна відходів, грн.

грн

. Витрати на покупні напівфабрикати:

, (1.2)

де ЦПФі - ціна і-го виду напівфабрикатів, грн; ПФі - кількість і-го виду напівфабрикатів.

Сумарна вартість покупних напівфабрикатів на виготовлення вузла задана у завданні.

грн

. Транспортно-заготівельні витрати:

, (1.3)

де Нтр - норматив транспортно-заготівельних витрат у відсотках від прямих матеріальних витрат.

грн

Витрати на паливо та електроенергію на технологічні цілі:

; (1.4), , (1.5)

де Цен - ціна1 кВт-год електроенергії, грн;

Рен - витрати електроенергії, кВт-год;

Цп - ціна 1 кг палива, грн;

Рп - витрати палива, кг.

Ці витрати в курсовій роботі окремо не розраховуються, тому що їх облік ведеться в цілому по цеху і вони включаються до загальновиробничих витрат.

. Основна зарплата основних робітників при відрядній та погодинній формах оплати праці на виготовлення одного виробу:

, (1.6)

де Зосн - основна зарплата за виготовлення одного виробу, грн;

Σtн - сумарна трудомісткість виготовлення вузла, в годинах;

- середня годинна тарифна ставка робітників на виготовленні вузла, або середньогодинна заробітна плата.

грн

За тарифними сітками визначають годинні тарифні ставки за розрядами.

Трудовим законодавством України встановлені надбавки за шкідливість умов праці: за шкідливість та важкі умови праці - до 12%, за особливо шкідливі та особливо важкі - до 24% від годинних тарифних ставок. Якщо умови праці шкідливі і важкі або особливо шкідливі та особливо важкі, визначають годинні тарифні ставки з урахуванням надбавок.

У зв’язку з тим, що середній розряд роботи не ціле число, розраховується годинна тарифна ставка середнього розряду

, (1.6)

де - середній розряд праці;

- годинна тарифна ставка середнього розряду;

і - розряд роботи, що безпосередньо передує середньому розряду;

ГТСі - відповідна йому годинна тарифна ставка;

ГТСі+1 - годинна тарифна ставка безпосередньо наступного розряду.

грн

. Додаткова зарплата (премії, надбавки тощо) визначається у відсотках до основної:

, (1.8)

де Ндод - відсоток додаткової зарплати від основної (приймається 20% для всіх варіантів).

грн

. Відрахування на соціальні заходи:

, (1.9)

де Нсоц - норматив відрахувань на соціальні заходи у відсотках, Нсоц=39,5%.

грн

В Україні законами встановлені такі розміри нормативів відрахування від заробітної плати, які включаються в собівартість виробів, робіт, послуг:

· на соціальне страхування - 4,0%;

· у пенсійний фонд - 32,0%;

· у фонд зайнятості - 1,5%.

· у фонд індивідуального страхування від нещасних випадків - 2%.

Усього: - 39,5%.

Там, де в складі витрат є зарплата, обов’язково наявні відрахування у відповідні фонди.

. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання включають в себе амортизацію, а також витрати на всі види ремонтів і технічні обслуговування. Задаються у завданні як відсоток від основної зарплати основних робітників (укрупнений розрахунок).

РСЄО = 0,48*448,13 = 215,1 грн

. Загальновиробничі витрати визначаються за формулою:

, (1.10)

де Нзв - норматив загальновиробничих витрат у відсотках до фонду основної зарплати основних робітників (20-50%).

грн

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.