Меню сайту

Розрахунок капітальних вкладень

У цьому розділі курсової роботи розраховуються капітальні вкладення на придбання нової машини.

Для визначення ціни на нову машину потрібно розрахувати повну собівартість її виготовлення.

У даному розділі повну собівартість виготовлення нової машини розраховуємо в такому порядку:

· розрахувати виробничу собівартість освоєного промисловістю вузла за статтями калькуляції;

· розрахувати виробничу собівартість окремих елементів конструкції нової машини;

· на основі цих даних розрахувати повну собівартість і ціну виготовлення нової машини.

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.