Меню сайту

Шляхи вдосконалення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Негативним явищем в виробничо-господарській діяльності підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр. є зниження показників прибутковості підприємства в порівняні із попереднім періодом. Так, показник рентабельності продукції знижується на 3,7%, відповідно із 3,94% до рівня 0,24%. Це зниження обумовлено зниженням прибутковості діяльності підприємства, переважно за рахунок зниження обсягів виробництва і зростання собівартості продукції підприємства.

Отже, для ефективного управління матеріальними ресурсами ТОВ «Гіпрон» рекомендується:

Створити відділ логістики, який буде поєднаний з відділом постачання, цей відділ має складатись з трьох працівників відповідної освіти та підпорядковуватись начальнику відділу постачання.

Дослідити постачальників і виявити максимально ефективних для даного підприємства, можливо відмовитись від постачальників, рейтинг яких низький.

Створити якнайбільше регіональних торгівельних представництв.

Провадити ефективну операційну систему виробництва.

Проводити постійні заходи по зниженню логістичних витрат.

Намагатись виходити на ринки країн СНД та Балтії, зокрема Росії та Литви; також при отриманні позитивного результату цієї діяльності залучати іноземних постачальників, в яких якість продукції вища.

Провести переобладнання складів для кращого зберігання продукції.

Переглянути кадрову політику та склад технічних працівників підприємства для органічного функціонування системи матеріально-технічного забезпечення, тобто керівники цехів та виробничих ділянок мають бути обізнані в нових принципах роботи операційної системи виробництва.

Створити групу для проведення функціонально-вартісного аналізу ефективності системи управління матеріальними ресурсами підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.