Меню сайту

Шляхи вдосконалення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Для покращання результатів господарської діяльності ТОВ «Гіпрон» систематично оновлює комп’ютерний парк та використовує в аналітичній роботі сучасні комп’ютерні програми, в тому числі розроблену за спецзамовленням із урахуванням особливостей діяльності електростанцій "Skarb" [10, c. 28].

З метою покращення забезпеченості запасами ТОВ «Гіпрон» доцільно визначити оптимальний розмір поставок, застосувавши модель “економічного обґрунтування розміру поставки”. Ця модель базується на виборі розміру поставки, яка мінімізує витрати на доставку та зберігання, крім того дана модель дозволяє:

прискорити оборотність запасів;

- забезпечити безперебійність виробництва;

знизити ризик старіння та псування запасів.

Для ефективного управління матеріальними ресурсами ТОВ «Гіпрон» рекомендується:

. Створити відділ логістики, який буде поєднаний з відділом постачання, цей відділ має складатись з трьох працівників відповідної освіти та підпорядковуватись начальнику відділу постачання.

2. Дослідити постачальників і виявити максимально ефективних для даного підприємства, можливо відмовитись від постачальників, рейтинг яких низький.

. Створити якнайбільше регіональних торгівельних представництв.

. Провадити ефективну операційну систему виробництва.

. Проводити постійні заходи по зниженню логістичних витрат.

. Намагатись виходити на ринки країн СНД та Балтії, зокрема Росії та Литви; також при отриманні позитивного результату цієї діяльності залучати іноземних постачальників, в яких якість продукції вища.

. Провести переобладнання складів для кращого зберігання продукції.

. Переглянути кадрову політику та склад технічних працівників підприємства для органічного функціонування системи матеріально-технічного забезпечення, тобто керівники цехів та виробничих ділянок мають бути обізнані в нових принципах роботи операційної системи виробництва.

. Створити групу для проведення функціонально-вартісного аналізу ефективності системи управління матеріальними ресурсами підприємства [10, c. 28].

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, можна відзначити, що у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку не наведене визначення поняття “матеріальних ресурсів”. Немає таких визначень і в законах України. Тому поняття “матеріальні ресурси» можна розглядати у двох аспектах.

У вузькому розумінні матеріальні ресурси - це предмети праці (продукція обробної промисловості), з яких виготовляють готову продукцію.

У широкому значенні матеріальні ресурси - це запаси, які зберігають для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Управління матеріальними ресурсами підприємства відіграє велику роль в управлінні підприємством у цілому.

Для організації прибуткової роботи підприємства необхідне створення правильної і реальної структури руху матеріальних ресурсів підприємства. У сучасному менеджменті існує велика кількість варіантів управління матеріальними ресурсами підприємства.

Отже, існують основні принципи формування і функціонування системи управління матеріальними ресурсами:

. Самостійність підприємств - постачальників і підприємств споживачів у використанні матеріальних ресурсів.

. Саморегулювання.

. Ресурсозбереження і противитратної.

. Комплексність.

. Оперативність.

. Сприйнятливість до науково-технічному прогресу;

Перераховані принципи повинні діяти одночасно, бо вони визначають умови рівноважного стану й ефективного функціонування системи.

Таким чином, економічне використання матеріальних ресурсів надає вирішальний вплив на зниження витрат виробництва, собівартості продукції, а отже підвищення прибутковості і рентабельності роботи підприємства. Доведення матеріальних запасів до реально необхідного і достатнього рівня сприяє вивільненню оборотних коштів, залучення додаткових матеріальних ресурсів у виробництво, а тим самим і створює умови для випуску додаткової кількості продукції.

Отже, комплексне і раціональне використання матеріальних ресурсів, застосування дешевих і сучасних матеріалів - одна з найважливіших передумов збільшення випуску продукції і поліпшення економічних показників роботи підприємства.

Вдосконалення матеріально-технічного постачання підприємства матеріальними ресурсами сприятиме ефективному їх використанню, ритмічності виробництва продукції, підвищенню її якості.

Узагальнюючи результати аналізу фінансового стану підприємства ТОВ «Гіпрон» слід відзначити що загалом, протягом звітного періоду, відбулось погіршення фінансового стану, зокрема ліквідності і платоспроможності підприємства. Проте, якщо така динаміка викликана тим, що в поточному періоді підприємство спрямувало кошти на повне погашення заборгованості за довгостроковими кредитами і за рахунок зазначених виплат, спостерігається тимчасове скорочення оборотних коштів і зростання поточної заборгованості, динаміка яких не буде погіршуватись в наступних періодах, а навпаки - буде покращуватись, то ефективність діяльності підприємства ТОВ «Гіпрон» збільшиться, внаслідок відсутності необхідності відволікання коштів на погашення довгострокових кредитів та відсотків за ними. Якщо ж негативна динаміка збережеться в наступних періодах, то підприємству слід буде реструктуризовувати свої зобов’язання шляхом скорочення поточних і збільшення довгострокових.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.