Меню сайту

Еластичність попиту по ціні

Криві попиту та пропозиції пояснюють, що буде з обсягами попиту та пропозиції, якщо зміниться ціна. Якщо фірми не збільшують пропозиції, тоді попит зростає, й це зростання збільшить рівноважну ціну. Люди бажають купувати більше товару за тією самою ціною, але фірми не пропонують більше товару, тому щось повинно трапитися, і це "щось" і є зростанням рівноважної ціни. Якщо люди не готові купувати більше товару за зниженою ціною, то збільшення обсягу пропозиції трансформується у зниження цін. Фірми готові запропонувати більше товару. Знову щось трапиться, і це "щось" - ще глибше зниження ціни.

Абсолютні зміни в цінах або обсягу пропозиції не повністю відображають цінові зміни. Якщо збільшення ціни на нові автомобілі на 1000 грн знизить величину попиту на 100 тис. грн, то ця інформація сама по собі нічого не дасть.

Визначення еластичності попиту за ціною

Еластичність попиту за ціною (або цінова еластичність попиту) показує залежність зміни обсягу попиту від зміни ціни. Цінова еластичність попиту - це зміни обсягу попиту, що виражені у відсотках, поділені на зміни ціни, які виражені у відсотках. Цінова еластичність попиту позначається Еd:

Формула коефіцієнту цінової еластичності попиту

Еd = ∆D ÷ ∆Р,

де ∆D - зміни у величині попиту (%),∆Р - зміни цін (%).

Згідно із законом попиту, зі збільшенням ціни обсяг попиту знижується. Еластичність попиту, таким чином, є від'ємною. Наприклад, якщо ціна авіаквитків зросла на 10%, то величина попиту може знизитися на 5%. Згідно з формулою, еластичність дорівнює -0,5.

Еластичний та нееластичний попит

Щоб спростити поняття "еластичність", економісти звичайно опускають знак "-" і використовують абсолютні значення еластичності. Замість того щоб говорити, що еластичність попиту на авіаквитки дорівнює -0,5, говорять 0,5.

Еластичність попиту може змінюватися від 0 (немає ніякої реакції на зміни цін) до нескінченності, але економісти поділяють еластичність на три категорії:

) якщо еластичність попиту більша ніж 1, то попит еластичний (рис. 6.5);

) якщо еластичність попиту дорівнює 1, то попит має одиничну еластичність;

) якщо еластичність попиту менша від 1, то попит нееластичний (рис. 2).

Рис. 2

Причина такого розподілу криється в тому, що цінова еластичність показує зміни в загальному прибутку продавців, якщо ціна зміниться. Загальний прибуток дорівнює обсягу продаж товару за вигідною ціною. Якщо ціна зменшується, величина попиту зростає. Що трапиться із загальним прибутком, залежить від того, який ефект домінує (від'ємний ефект низьких цін порівняно з позитивним ефектом збільшення продаж).

Еластичність попиту за ціною показує:

) якщо попит еластичний, то темп зростання обсягів попиту у відсотковому відношенні більший, ніж темп зниження ціни;

) якщо попит нееластичний, то темп зростання обсягів попиту повільніший, ніж темп зниження ціни;

) якщо попит має одиничну еластичність, то темп зростання обсягів попиту дорівнює темпу зниження ціни.

Основний зв'язок між ціною та попитом визначається так званим законом зменшуваного попиту. Тому коли ціна товару зростає, попит на нього зменшується, і навпаки.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Экономическая сущность лизинга
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.