Меню сайту

Аналіз виробництва продукції

Аналіз виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Аналіз виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

абс.

%

1. Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ та акцизного збору, тис. грн. в діючих цінах в порівняних цінах

113020 120761

149448 149448

36428 28687

32,2 23,8

2. Обсяг продукції в натуральному виразі, тис. дал.

1045

1388

343

32,8

Отже, як свідчать дані табл. 2.1 у порівнянні з 2007 роком обсяг продукції в діючих цінах виріс на 32,2 %, а в порівняних цінах - на 23,8 %. Це відбулось за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції в 2008 році на 32,8 %.

Виробництво продукції в натуральному виразі зросло на 343 тис. дал, або на 32,8 %. Даний фактор свідчить про розширення виробництва та впливає позитивно на вартість продукції в діючих цінах.

Розрахунок вартості продукції у порівняних цінах

Порівнянні ціни - це ціни звітного року, умовно приймаються за базу при порівнянні обсягу виробництва у грошовому вираженні за різні періоди. Використання порівнянних цін дозволяє виключити вплив інфляції на динаміку обсягів виробництва, показники прибутку, продуктивності праці, фондовіддачі, тобто на всі показники, в яких використовується вартісне зміна обсягу виробництва.

Для розрахунку вартості продукції у порівнянних цінах складають аналітичну табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Розрахунок вартості продукції у порівняних цінах

Види продукції

Фактично виготовлено з власної сировини

Обсяг продукції в порівняних цінах-цінах звітного року, тис. грн.

2007 рік

2008 рік

Кількість, тис. дал

Вар - сть пр - ції у факт. цінах, тис. грн.

Середня ціна за 1дал., грн.

Кількість, тис. дал

Вар - сть пр - ції у факт. цінах, тис. грн.

Середня ціна за 1дал., грн.

в 2010 році

в 2011 році

1. Вино виногр.

451

45415

100698

823

71374

86724

39324

71374

1.1 Столове

350

33758

96451

621

53082

85478

29917

53082

1.2 Міцне, в т. ч.

100

11569

115690

202

18292

90554

9319

18292

міцне міцне міцне

- 20 80

- 2403 9166

- 120150 114575

22 47 133

1143 5660 11489

51954 120425 86383

- 2408 6911

1143 5660 11489

1.3 Шипуче

1

88

88000

-

-

-

88

-

2. Шампанське

594

67605

113813

565

78074

138184

81437

78074

2.1 Ігристе

76

11286

148500

88

15055

171079

13002

15055

2.2 Шампанське

518

56319

108724

477

63019

132115

68435

63019

Всього

1045

113020

108153

1388

149448

107671

120761

149448

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.