Меню сайту

Аналіз джерел власних коштів

За даними структури поточної кредиторської заборгованості ВАТ «Агропром» підприємство має 264 тис. грн. кредиторської заборгованості, яка складається з: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 40 тис. грн, або 15,15 % у структурі, збільшення складає 7 тис. грн.; з бюджетом у сумі 20 тис. грн або 7,58 %, у структурі, зменшення складає -9 тис. грн.; зі страхування у сумі 10 тис. грн або 0,77 %, у структурі, збільшення складає 3 тис. грн.; з оплати праці у сумі 37 тис. грн або 14,02 %, у структурі, збільшення складає 2 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання у сумі 119 тис. грн або 45,08 %, у структурі, зменшення складає -625 тис. грн.

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості ВАТ «Агропром» зменшилась на 622 тис. грн., що характеризується позитивно, підприємство у більшій мірі вчасно розраховується з кредиторами.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.