Меню сайту

Аналіз фінансового стану

Аналіз валюти балансу та структурних змін

Аналіз валюти балансу та його структурних змін проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його неплатоспроможності.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан. Аналіз балансу ВАТ «Агропром» наведений у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Аналіз балансу ВАТ «Агропром»

Статті балансу

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Абсолютне відхилення

Темп при-росту, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

ПАСИВ

1. Власний капітал

5218

74,87

7846

91,3

+2628

+16,43

+50,36

1.1.Нерозпод. прибуток (непокритий збиток)

4765

68,37

7393

86,03

+2628

+17,66

+55,15

1.2. Капітал і резерви

453

6,5

453

5,27

-1,23

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

3. Довгострокові зобов’язання

615

8,82

484

5,63

-131

-3,19

-21,30

4.Поточні зобов’язання

1136

16,3

264

3,07

-872

-13,23

-76,76

4.1.Короткострокові кредити

250

3,59

-250

-3,59

-100,00

4.2 Кредиторська заборгов.

886

12,71

264

3,07

-622

-9,64

-70,20

5. Доходи майбут. періодів

БАЛАНС

6969

100

8594

100

+1625

+23,32

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.