Меню сайту

Аналіз фінансових результатів

Значення аналізу фінансових результатів полягає в тому, що він є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємств із метою збільшення прибутку та підвищення рентабельності. Основним інформаційним джерелом для аналізу формування, динаміки та структури показників фінансових результатів за видами діяльності є форма №2 «Звіт про фінансові результати».

У фінансовому аналізі використовуються різні показники прибутку, що оцінюються підприємством та іншими зацікавленими суб’єктами (кредиторами, інвесторами, державними контролюючими органами тощо), виходячи з їх інтересів. Управлінський персонал для аналізу діяльності підприємства та оцінювання ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного і маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності та періодами дослідження, що дає змогу визначити найбільш раціональні напрями використання ресурсів.

Аналіз витрат на виробництво

Аналіз витрат на виробництво припускає вивчення витрат на виробництво всієї товарної продукції в розрізі економічних елементів. Елементи витрат - це однорідні за економічним змістом витрати. Звітність підприємства містить планову й фактичну собівартість фактично виготовленої продукції, тобто представлена планова й фактична собівартість того самого (фактичного) обсягу виробництва. Таким чином, виявлені відхилення ілюструє зміна самих витрат незалежно від структурних зрушень у випуску продукції.

Аналіз витрат на виробництво ВАТ «Агропром» проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з плановою (з питомою вагою витрат попереднього року).

Таблиця 2.1 Аналіз витрат на виробництво ВАТ «Агропром»

№ пп

Назва показника

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхилення

тис. грн.

вага у загаль-ному обсязі, %

тис. грн.

вага у загаль-ному обсязі, %

(±) тис. грн.

(±) %

1.

Вартість продукції, робіт та послуг

5076,0

*

6643,0

*

1567,0

2.

Витрати на виробництво:

5476

100

7500

100

2024,0

матеріальні затрати

2529

46,18

3800

50,7

1271,0

4,52

амортизація

1137

20,76

1229

16,4

92,0

-4,36

витрати на оплату праці

778

14,21

895

11,9

117,0

-2,31

відрахування на соціальні заходи

221

4,04

320

4,3

99,0

0,26

інші витрати

811

14,81

1256

16,7

445,0

1,89

3.

Собівартість виробленої продукції

4588,0

83,78

6643,0

88,6

2055,0

4,82

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.