Меню сайту

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Агропром», що іменується у подальшому "Товариство", яке було зареєстроване у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 04 лютого 1997 року реєстраційний № 156/6998, ідентифікаційний номер 24204339. Зміни № 1 до Статуту Товариства зареєстровані державним реєстратором у виконавчому комітеті Луганської міської ради міста Луганська 07.07.2005 року, реєстраційний № 13821050001002907.

Нова редакція Статуту Товариства приймається у зв'язку з внесенням суттєвих змін та доповнень до Статуту, а саме у зв'язку зі зміною до основних видів діяльності та зміною статутного капіталу юридичної особи Відкрите акціонерне товариство «Агропром".

Метою діяльності ВАТ «Агропром» є сприяння розвитку в Україні ринкових відносин,. отримання прибутків, які забезпечують реалізацію економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників Товариства за результатами його виробничо-господарської та комерційної-діяльності.

Предметом діяльності ВАТ «Агропром» є:

селекція, насінництво, виробництво зернових, круп'яних, зернобобових культур, картоплі, овочевих і їх насіння, виробництво олійних культур, інші напрямки рослинництва - виробництво баштанових культур, лікарських рослин і трав, посадочного матеріалу і насіння;

заготівля, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції. закупка-у населення за готівку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, їх реалізація;

організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі для обслуговування заходів, що проводяться Товариством або іншими організаціями, в тому числі оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування, промисловими товарами, товарами суспільного споживання, транспортно-експедиційні послуги.

ВАТ «Агропром», як суб'єкт господарювання самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку ВАТ «Агропром», підвищення доходів.

Аналіз виробництва пріоритетних ВАТ «Агропром» наведений у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Аналіз виробництва пріоритетних видів продукції ВАТ «Агропром»

Види товарної продукції

Обсяг виробництва

Частка, %

Зміна, +/-

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Обсяг вироб-ництва

Частка, %

Зерно

1903,4

2495,4

37,5

29,02

592

-8,48

Соняшник

1347,4

4793,5

26,54

55,75

3446,1

29,21

Інша продукція рослинництва

98,8

389,9

1,95

4,53

291,1

2,58

М'ясо свиней

1627,2

904,6

32,05

10,52

-722,6

-21,53

Інша продукція тваринництва

17

0,33

-17

-0,33

Реалізація іншої продукції, робіт і послуг

82,5

14,4

1,63

0,17

-68,1

-1,46

Всього по господарству

5076,3

8597,8

100

100

3521,5

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Дослідження цінової політики торгового підприємства
Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.