Меню сайту

Розрахунок собівартості продукції

Розрахунок вартості сировини і матеріалів

Зсм=Змтр-НДС=Змтр-1/6* Змтр

Зсм=188729,5-1/6*188729,5=188729,5 - 31454,916 =157274,59 грн

Визначення вартості зустрічних відходів

Звв=Зсм*0,05*а*в,

де а-% від реалізації відходів матеріалу = 90%;

в-% від первинної ринкової ціни матеріалів, по якій реалізуються відходи = 40%.

Звв=157274,59*0,05*0,9*0,4=2830,94 грн.

Визначення основної з/п виробничих робітників

При оплаті праці основних виробничих робітників застосовують відрядну форму оплати праці.

Розрахунок з/п ОВР ведеться по формулі:

ОЗПовр= СТК*ГТСІ*Т*ВП*Пр*Д,

де ГТСІ- годинна тарифна ставка 1-го розряду,

Пр - премія,

Д - доплата.

Розрахунок середнього тарифного коефіцієнту проводимо так:

СТК = ТКм + (ТКб-ТКм)*(СТР-ТРм), де

СТК- середній тарифний коефіцієнт,

ТКм- тарифний коефіцієнт меншого розряду,

ТКб- тарифний коефіцієнт більшого розряду,

СТР- середній тарифний розряд,

ТР- менший тарифний розряд.

Приймаю, що тарифний розряд відрядників в цеху = 3,8:

СТК=1,18

СТКст.=1,32

Таблиця 21

Розрахунок основної з/п ОВР- відрядників МСЦ

Професія

СТР

СТК

ЧТС

Трудомісткість

ВП,шт

Премія

Допла-та

Основна з/п

Верстатники

4

1,32

4,3

413,5

1080

1,12

1,13

3208027,6

Збірники

3

1,18

4,3

127

1080

1,12

1,13

880794,11

Заготівельн.

3

1,18

4,3

140

1080

1,12

1,13

970954,13

Гальванщик

3

1,18

4,3

6

1080

1,12

1,13

41612,32

Маляри

3

1,18

4,3

78

1080

1,12

1,13

540960,16

Усього

5642348,3

Приймаю, що тарифний розряд робочих термічного цеху = 3:

СТКтц= 1,18

Таблиця 22

Розрахунок основної з/п ОВР відрядників термічного цеху

Професія

СТР

СТК

ЧТС

Т

ВП

Пр

Д

Основна з/п

Термісти

З

1,18

4,3

44

1080

1,12

1,24

334862,55

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.