Меню сайту

Визначення площі допоміжного приміщення

Допоміжне приміщення розділено на ряд окремих відділень, які визначаються в залежності від кількості верстатів в них встановлених або як % від верстатного приміщення.

Таблиця 18

Визначення площі допоміжного приміщення

Відділення допоміжного приміщення

Формула розрахунку

Розрахунок

Площа, м2

Заточувальне відділення

Sзат=(Nзат+ Nдовод )*8 Nзат = Nнужд в зат *0,04 Nдовод=Nзат *0,5

Nзат =(47+17+7+14)*0,04=4 Nдовод =4*0,5=2 Sзат =(4+2)*8=48

48

Заготівельне відділення

Sзаг =0,15*Sосн

Sзаг =0,15*1112,4= 167

167

Ремонтне відділення

Sр =Nзагал*0,02*10

Sр =103*0,02*10=21

21

Контрольне відділення

Sк =0,04*Sосн

Sк =0,04*1112,4=45

45

Інструментально-роздавальна комора

Sхр.інст =0,3*(Nзагал+ +Nзат+Nдов ) Sхр.обор =0,4*(Nшліф+Nзат+Nдов) Sхр.присп =0,01*(Nзагал+Nзат +Nдов) Sірк =∑

Sхр.інст=0,3*(4+2+103)=32,7 Sхр.обор =0,4*(6+4+2)=4,8 Sхр.присп=0,1*(103+4+2)=10,9 Sірк = 32,7+4,8+10,9=49

49

Майстерня по ремонту пристосування

Sм=0,015* Nзагал*10

Sм=0,015*103*10=16

16

Усього(Sвспом)

346

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Экономическая сущность лизинга
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.