Меню сайту

Визначення кількості станків по кожному виду устаткування

Кількість верстатів по кожному виду устаткування визначається по формулі:

вер=ВП*tі/Fе*Квн , де

ВП- виробнича програма (річний випуск виробів), шт.;і -трудомісткість виконання операцій і виду;е -річний ефективний фонд часу роботи верстата;

Квн -коефіцієнт виконання норм;

Ефективний фонд часу роботи устаткування залежить від прийнятого режиму роботи:

e = D*S*q*(1-0,01*β)

- число робочих днів у плановому періоді;- змінність роботи устаткування;- середня тривалість зміни;

β - плановані втрати часу в роботі устаткування у зв’язку з ремонтом,%;

Таким чином, ефективний фонд часу роботи устаткування буде дорівнювати:

е=249*2*8*(1-0,01*3)=3864,48 (верстато-години)

Результати відображую у таблиці.

Таблиця 16

Визначення кількості основних верстатів

Тип верстату

Трудомісткість

Розрахунки

Кількість, шт

Токарські

115

615*115/3895.5*1,12=16,2

17

Свердлильні

140

140*115/3895.5*1,12=19,7

20

Розточні

40

40*115/3895.5*1,12=5,6

6

Шліфувальні

90

90*115/3895.5*1,12=12,7

13

Фрезерні

132

132*115/3895.5*1,12=18,6

19

Карусельні

45

45*115/3895.5*1,12=6,3

7

Протяжні

43

43*115/3895.5*1,12=6,1

7

Інші

4

4*115/3895.5*1,12=0,56

1

Усього

90

Подібні статті по економіці

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.