Меню сайту

Економічне обґрунтування розміщення підприємства, що проектується

У цьому розділі необхідно обґрунтувати район будівництва підприємства, виходячи з основних принципів розміщення промислових підприємств. Передбачається, що будівництво підприємства буде здійснюватися в одному з пунктів споживання готової продукції. Вибір цього пункту - основна задача даного розділу. Економічне обґрунтування рішення цієї задачі, тобто вибору місця географічного розташування заводу, базується на мінімізації витрат на перевезення матеріалів і готової продукції.

ЗВР=ЗМіj+ЗГПnm→min, (2)

де ЗВР - сумарні витрати по відповідному варіанті розміщення підприємства;

ЗМіj - витрати на закупівлю й доставку матеріалів і-го виду з пункту j, грн.;

ЗГПпт - витрати на транспортування готової продукції з пункту n у пункт m.

Витрати на закупівлю й доставку сировини й матеріалів від постачальників до можливих споживачів розраховуються по формулі:

Зmij=Цmij*Рmi+ЗTpij, (3)

де Зmij - витрати на закупівлю й доставку матеріалів і-го виду з пункту j, грн.;

Цmij - ціна і-го матеріалу в j-м пункті, грн.;

Рmi - витрати матеріалу і-го виду на програму випуску виробів (т);

ЗTpij - витрати на транспортування і-го виду матеріалу з j-го пункт;

Розрахунок витрат на закупівлю матеріалів проводиться з урахуванням коефіцієнтів, які корегують рівень ринкової ціни на і-й матеріал у j-м пункті та враховують витрати на доставку з урахуванням діючих тарифів транспортування вантажів за т/км, вантажопідйомності одиниці транспортного засобу й коефіцієнта його використання, характерного для вантажу. З урахуванням додаткових умов формула прийме вид:

Зmij=Цmij*Рmi*Крс+, (4)

де Крс - коефіцієнт, що корегує рівень ринкової ціни на і-й матеріал у постачальників (наведений у завданні);

Тр - тариф на вантажоперевезення, що враховує дальність перевезення вантажів (диференційований по видам транспорту);

Гв - вантажопідйомність одиниці транспортного засобу, т;

Кзап - коефіцієнт завантаження одиниці транспортного засобу.

Вибір району будівництва підприємства здійснюється по етапах:

) Визначається відстань від постачальників до кожного можливого пункту споживання. Залежно від умови РГР варто використати або «Атлас залізниць України» або «Атлас автомобільних доріг України».

Таблиця 2

Відстань між k-м постачальником сировини і можливим і-м виробником готової продукції, км

Споживачі Постачальники

Донецьк

Тернопіль

Харків

Чернівці

Миколаїв

Запоріжжя

217

977

287

957

377

Донецьк

-

1100

335

1141

611

Луганськ

148

1289

333

1292

857

Маріуполь

115

1059

465

1105

629

Житомир

858

298

690

389

677

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.