Меню сайту

Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в ТОВ «Дружба» Вознесенського району

Одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів та виробництво одиниці продукції означає економічну ефективність сільськогосподарського виробництва.

Підвищенню економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє його розширення, підвищення оплати праці. Проблема полягає в тому, що зростанню доходів господарства, що є основою вдосконалення виробництва, на кожну одиницю майбутніх витрат, фінансових і трудових, досягти істотного збільшення обсягу виробництва продукції.

Основними напрямками підвищення ефективності виробництва, які забезпечують збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на її одиницю, передбачають комплекс таких заходів, як підвищення врожайності культур, поліпшення якості, ефектне використання виробничих ресурсів, розширення посівів високоврожайних сортів, впровадження комплексної механізації, застосування прогресивних форм організації і оплати праці з урахуванням кінцевого результату, раціональне розміщення концентрації посівів.

Важливими фактором збільшення виробництва насіння соняшнику є підвищення урожайності. Щоб кожен рік отримувати більш-менш високі врожаї, потрібно дотримуватися технологічних умов.

Основними елементами цієї технології є:

Попередники. Найкращими попередниками для соняшника є озима пшениця, кукурудза, ярові зернові. За дослідами Миколаївської дослідної станції при сівозміні 10,6,4 роки, врожайність відповідно була 23,6; 15,0; 12,2 ц/га. На одному полі у сівозміні соняшник можна вирощувати через 8-10 років. Це має особливе значення [11.65-70].

Зниженню врожайності соняшника, при скороченні строків його повернення на попереднє поле сівозміни пов'язане передусім зі збитком, який спричиняє зарозиха, сіра та біла гнилі.

Насіння на сорти. Для Вознесенського району районовані такі сорти соняшника, як Хортиця, Міраж, Тайфун, Донецький 60, Одеський 22.

Сіяти необхідно насіння 1-го класу посівного стандарту, потруєні за 1,5-2 місяці до посіву. При застосуванні такого насіння підвищується не тільки врожайність (в середньому на 7 ц/га), але й підвищується якість продукції, також у них збільшується стійкість до хвороб. Але в сучасних умовах, коли йде масовий занепад сільського господарства, а також відсутні кошти, більшість господарств не мають змоги висівати таке насіння [10.16-22].

Розглянемо вплив органічних добрив на врожайність. Нам відомо, що кожна тонна внесеного в сівозміні органічного добрива забезпечує приріст врожаю в перерахунку на зерно в розмірі 1 ц/га. Також внесення гною підвищує стійкість рослин. В Миколаївській області застосування гною під соняшник в засушливих умовах Південного Степу України у дозі всього 10-15 кг. На 1 га забезпечує прибавку врожаю насіння в середньому на 4 роки 0.17 т/га.

У дослідах навчально-дослідницького господарства Херсонського сільськогосподарського інституту «Світла дача», при внесені гною 20 т/га в середньому за 3 роки підвищився на 29 ц/га в порівнянні з тим роком, коли гній не вносився. Для підвищення ефективності дуже важливий спосіб внесення та час.

Як вже встановлено, під час обробітку ґрунту при внесенні до нього добрив, коли гній заорюють на відповідну глибину (10-25 см), ефективність поживних речовин збільшується на 30-35%.

В 1 тонні гною міститься 2,5 кг фосфорної кислоти, 5 кг. азоту, 6 кг. окисі калію. Гній вносять або безпосередньо під самий соняшник, або під попередній. На Миколаївській дослідній станції внесення 45 кг фосфору сприяло зростанню врожайності насіння на 3.8 ц/га, а фосфору разом з азотом - на 4.0 ц/га. Необхідно знати, що перевага фосфору в ґрунтів веде до збільшення накопичення жирів та азоту-протеїну. Окупність 1ц д.р. азоту і фосфору складає 1.3 ц насіння соняшнику. Застосування гною ефективно в усіх зонах вирощування в Південному Степу. У дослідах ВНИИМК в КСП «Авангард» приріст врожайності соняшника при використанні гною, як основного добрива, при внесенні на 1 га 20-40 кг. під зяб, склав 0,2-0,5 т/га, при цьому сприятливо діє протягом 2-3 років на подальші культури. Встановлено, що в зоні достатнього зволоження приріст врожаю соняшника в середньому складає 0.57 т/га, а в зоні недостатнього зволоження - 0.33 ц/га.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Ефективне використання оборотних активів підприємства на прикладі ПАТ Баштанський сирзавод
Управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супрово ...

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.