Меню сайту

Організація і методика економічного аналізу в інших країнах

Розглянувши методику аналізу рентабельності підприємств, якою користуються в Україні, варто ознайомитися також з методикою аналізу цього показника, якою користуються зарубіжні фірми та підприємства, оскільки в умовах подальшого розвитку ринкової економіки нашої держави деякі аспекти аналізу рентабельності зарубіжних фірм і підприємств можуть бути використані і на вітчизняних підприємствах.

В практиці зарубіжних фірм і підприємств, наприклад в Англії, для оцінки ефективності організації діяльності застосовуються такі основні відносні показники рентабельності:

) коефіцієнт прибутковості;

) оборотність активів;

) доходність використовуваного капіталу.

Коефіцієнт прибутковості розраховується як відношення чистого прибутку до обсягу реалізованої продукції. Цей показник називають також "процентом прибутку".

Наприклад, якщо компанія одержала прибуток в сумі 20.000 фунтів стерлінгів від реалізації продукції на суму 100.000 фунтів стерлінгів, то процент прибутку, або коефіцієнт прибутковості, дорівнюватиме 20 %.

Це також означає, що затрати складають 80 % обсягу реалізованої продукції. Високий коефіцієнт прибутковості свідчить, що:

- підприємство успішно контролює рівень затрат, оскільки зменшення відношень затрат - реалізація приводить до підвищення коефіцієнта прибутковості. Наприклад, якщо співвідношення затрати - реалізація зменшиться з 80 до 75 %, то коефіцієнт прибутковості збільшиться з 20 до 25 %;

- високі продажні ціни. Наприклад, якщо компанія продає товари за 100.000 фунтів стерлінгів і одержує прибуток 16.000 фунтів стерлінгів, то затрати становлять 84.000 фунтів стерлінгів, а коефіцієнт прибутковості - 16 %.

Другий показник рентабельності "оборотність активів" розраховується як відношення річного товарообороту до суми використовуваного капіталу. Наприклад, якщо обсяг продажів компанії за рік склав 720.000 фунтів стерлінгів, а вартість її активів дорівнює 360.000 фунтів стерлінгів, то оборотність активів дорівнює 2.

Це означає, що на кожний 1 фунт стерлінгів активів компанії припадає 2 фунти стерлінгів обороту за рік. Для ефективної експлуатації активів менеджери компанії повинні забезпечити більш високий обсяг продажів, тобто більш високий коефіцієнт оборотності активів.

Головним компонентом загальних активів багатьох компаній є основні кошти, тому слід звертати увагу і на такі відносні показники:

- обсяг продукції, що реалізується на 1 фунт стерлінгів використаних основних коштів (оборотність основних коштів);

- відношення: прибуток/основні кошти (різновид коефіцієнта прибутковості).

Третій показник рентабельності, який застосовується при оцінці ефективної роботи підприємств в Англії, - це доходність капіталу, що використовується.

Більшість з тих, хто вкладає в підприємство кошти, розраховують на доходність своїх інвестицій. Так:

- комерційні кредитори - на повернення коштів;

- банк нараховує проценти по овердрафтам;

- власники забезпечених і незабезпечених облігацій компанії - на проценти;

- власники привілейованих акцій - на дивіденди за фіксованою ставкою процента до номінальної вартості своїх акцій;

- власники простих акцій - на дивіденди.

Крім того, весь нерозподілений прибуток підприємства є грошовими коштами, якими вони "володіють" чи які вони "надають".

Існує уставлена першочерговість цих виплат. Згідно з нею перш за все до оголошення суми прибутку необхідно сплатити проценти. Далі з прибутку сплатити податки. Після цього виплачуються дивіденди по привілейованих акціях, якщо це дозволяє сума прибутку. А якщо після всіх виплат залишається достатня сума прибутку, рада директорів оголошує про виплату дивідендів власникам простих акцій. Розмір цих дивідендів залежить від величини прибутку.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.