Меню сайту

Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

Питома планова фактична трудомісткість виробу визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на планову річну програму виробництва.

Пит. план. факт. труд. (№1) = (212,14 × 1000) / 11500 = 18,45

Пит. план. факт. труд. (№2) = (222,18 × 1000) / 14025 = 15,84

Пит. план. факт. труд. (№3) = (152,38 × 1000) / 8000 = 19,05

Планова розрахункова чисельність основних робітників визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на ефективний фонд часу робітника.

План. розрах. чисел. осн. роб. (№1) = (212,14 × 1000) / 1779,4 = 119,22

План. розрах. чисел. осн. роб. (№2) = (222,18 × 1000) / 1779,4 = 124,86

План. розрах. чисел. осн. роб. (№3) = (152,38 × 1000) / 1779,4 = 85,64

5.3.

Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:

KTAPLM (№1) = 2,64 + (3,3 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,739

KTAPLM (№2) = 2,64 + (3,7 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,871

KTAPLM (№3) = 2,64 + (3,4 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,772

5.4.

Середня розцінка на виріб визначається за формулою:

Рі (№1) = 10 × 2,739 × 19 = 520,41

Рі (№2) = 10 ×2,871 × 16 = 459,36

Рі (№3) = 10 × 2,772 × 20 = 554,4

5.5.

Планова тарифна зарплата основних робітників на річну програму виробництва визначається як добуток середньої планової розцінки (або планової питомої тарифної зарплати) на плановий річний обсяг виробництва.

План. тар. ЗП осн. роб. (№1) = 520,41 × 11500 = 5984,72 тис. грн.

План. тар. ЗП осн. роб. (№2) = 459,36 × 14025 = 6442,52 тис. грн.

План. тар. ЗП осн. роб. (№3) = 554,4 × 8000 = 4435,2 тис. грн.

Таблиця 5. Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

Номер / код виробу

Планова річна програма випуску,шт.

Фактична трудомісткість річної програми, тис. год.

Питома фактична трудомісткість виробу, год./виріб

Ефективний фонд часу, год./рік

Розрахункова чисельність, осіб

Прийнята чисельність, осіб

Середній розряд

Середній тарифний коефіцієнт

Середня розцінка на виріб, грн./ виріб

Тарифна зарплата:

на виріб, грн.

на річну програму, тис. грн./рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№1/ C

11500

212,14

18,45

1779,4

119,22

119

3,3

2,739

520,41

520,41

5984,72

№1/ E

14025

222,18

15,84

1779,4

124,86

124

3,7

2,871

459,36

459,36

6442,52

№3 (новий) / I

8000

152,38

19,05

1779,4

85,64

85

3,4

2,772

554,4

554,4

4435,2

Разом

586,7

329,72

328

1534,17

16862,44

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.