Меню сайту

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

Фактична верстатомісткість річної програми виробництва базових виробів у базовому та плановому роках визначається за формулою:

Базовий рік:

Тві (№1) = 230,58 × 0,5 = 115,29

Тві (№2) = 261,39 × 0,5 = 130,7

Плановий рік:

Тві (№1) = 212,14 × 0,5 = 106,07

Тві (№2) = 222,18 × 0,5 = 111,09

Тві (№3) = 152,38 × 0,5 = 76,19

2.2.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування для однозмінного режиму роботи визначається за формулою:

Фд =

(365-104-10) × 8,2 ×(1-0,02827) = 2000

2.3.

Розрахункова кількість одиниць устаткування визначається за формулою:

Базовий рік:

Куст і (№1) = 115,29 × 1000 / (2000 × 1) = 57,65

Куст і (№2) = 130,7 × 1000 / (2000 × 1) = 65,35

Плановий рік:

Куст і (№1) = 106,07 × 1000 / (2000 × 1) = 53,04

Куст і (№2) = 111,09 × 1000 / (2000 × 1) = 55,55

Куст і (№3) = 76,19 × 1000 / (2000 × 1) = 38,1

2.4.

Коефіцієнт завантаження устаткування

визначається як відношення розрахункової кількості устаткування для і-го виробу до прийнятої кількості устаткування за цим виробом.

Базовий рік:

Кзав. (№1) = 57,65/58 = 0,99

Кзав. (№2) = 65,35/66 = 0,99

Плановий рік:

Кзав. (№1) = 53,04/54 = 0,98

Кзав. (№2) = 55,55/56 = 0,99

Кзав. (№3) = 38,1/39 = 0,98

2.5.

Вартість купівлі устаткування визначається для кожного з виробів базового та планового років як добуток прийнятої кількості устаткування і-го виробу на середню ціну устаткування для цього виробу.

Базовий рік:

Заг. варт. куп. устат. (№1) = 58 ×185 = 10730

Заг. варт. куп. устат. (№2) = 66 × 195 = 12870

Плановий рік:

Заг. варт. куп. устат. (№1) = 54 × 185 = 9990

Заг. варт. куп. устат. (№2) = 56 × 195 = 10920

Заг. варт. куп. устат. (№3) = 39 × 200 = 7800

Таблиця 3. Розрахунок первинної і балансової вартості та амортизації основних засобів

Вид ОЗ

Первинна вартість, тис. грн.

Структура за первинною вартістю, %

Ліквідаційна вартість (5% від первинної вартості), тис. грн.

Економічний термін служби, роки

Річна амортизація, тис. грн.

Середній вік основних засобів, роки

Балансова вартість, тис. грн.

Питома балансова вартість робочих машин і устаткування, тис. грн./од.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Базовий рік

 

1

Будівлі і споруди

23628

41%

55

429,6

39

6874

 

2

Машини та устаткування:

 

2.1

Силові машини та устаткування

2882

5%

144

12

228,17

7

1285

 

2.2

Робочі машини та устаткування:

24781

43%

 

2.2.1

Виріб №1

11267

19,55%

563

7

1529,14

4

5150

88,79

 

2.2.2

Виріб №2

13514

23,45%

676

7

1834

4

6178

93,61

 

2.3

Вимірювальні прилади

2305

4%

115

6

365

4

845

 

2.4

Обчислювальна техніка

1153

2%

58

5

219

2

715

 

3

Транспортні засоби та передавальні пристрої

2882

5%

144

6

456,33

4

1057

 

Разом базовий рік

57631

100%

5060,83

22104

 

Плановий рік

 

1

Будівлі і споруди

23628

37,51

429,6

40

6444

 

2

Машини та устаткування:

 

2.1

Силові машини та устаткування

2882

4,57

228,17

8

1057

 

2.2

Робочі машини та устаткування

30146

47,85

4091,14

11

14136

 

2.2.1

Виріб №1

10490

16,65

525

7

1423,57

5

3372

 

2.2.2

Виріб №2

11466

18,2

573

7

1556,14

5

3685

 

2.2.3

Виріб №3 (Новий)

8190

13

410

7

1111,43

1

7079

 

2.3

Вимірювальні прилади

2305

3,66

365

5

480

 

2.4

Обчислювальна техніка

1153

1,83

219

3

496

 

3

Транспортні засоби та передавальні пристрої

2882

4,57

456,33

5

600

 

Разом плановий рік

62996

100%

5789,24

23213

 

Можливий дохід від продажу старого устаткування, тис. грн.

1201

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування (за вирахуванням доходу від продажу старого), тис. грн.

6989

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.