Меню сайту

Проблеми становлення господарського механізму в Україні.

Незважаючи на те, що глибинна підсистема відношень власності на засоби виробництва безпосередньо не входить у господарський механізм, вона побічно впливає на нього. При цьому, змінюючи конкретні, управлінські форми відношень власності, можна впливати на розвиток підсистеми виробничих відношень. Так, в умовах акціонерної форми підприємництва через установлення низьких пільгових цін на акції для безпосередніх виробників засобу виробництва можуть частково переходити до людей найоманої праці, у результаті чого змінюється характер власності.

Іншим елементом економічної системи є техніко-економічні й організаційно-виробничі відношення, тобто відношення спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації. Їхнім ядром є відношення спільної діяльності, обміну діяльності і керування. Дані відношення входять у господарський механізм цілком. Інакше кажучи, до складу підсистеми господарського механізму варто включати конкретні форми організації виробництва, господарські зв'язки між підприємствами однієї або різноманітних галузей промисловості, за допомогою яких вони обмінюються виготовленими продуктами праці і т.п. Природно, такими зв'язками також можна керувати.

Ще один елемент економічної системи складають сучасні продуктивні сили - робоча сила, засоби і предмети праці, наука, форми і методи організації виробництва, а також інформація. У господарський механізм із відзначених компонентів цілком входять тільки форма і методи організації виробництва. Інші ланки продуктивних сил безпосередньо до господарського механізму не належать. Але продуктивні сили, як відомо, повернені і до природи, і до економічних відношень. Саме ця, друга сторона продуктивних сил взаємодіє з економічними відношеннями, є їхньою функціональною властивістю. І якщо розглядати робочу силу безпосереднього робітника, то цей елемент системи продуктивних сил характеризується такими параметрами, як кількість робітників, рівні їхній утворення і кваліфікації, фізичний, моральний і психологічний стан і ін. У сучасних умовах бурхливого розвитку науки і техніки в процесі праці не може брати участь робітник без належного рівня утворення, кваліфікації. Такі властивості робочої сили є її функціональними рисами, що властиві й іншим елементам продуктивних сил. До господарського механізму ставляться не самі робітники, засоби і предмети праці, а ті їхній сторони, що. формують функціональні риси продуктивних сил і дають їм можливість взаємодіяти між собою і двома сторонами суспільного засобу виробництва, тобто продуктивними силами і виробничими відношеннями.

У процесі постійної взаємодії різноманітних елементів продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-виробничих і виробничо-економічних відношень, що безпосередньо ставляться до господарського механізму, останній і формується як щодо самостійний елемент економічної системи.

На сьогоднішній день вивчення теорій ринкового господарства, і особливо історичної природи тієї структури, що повинна бути сформована на ринку, подає особливий інтерес для тих країн, що, як і Україна знаходяться в процесі переходу від комуністичного до ринкового порядку. Сьогодні багатьма економістами признається, що в Україні має бути ще будуватися ринкове господарство і має бути створення соціально-орієнтованої ринкової економіки, а не ліберальної, виходячи з національних особливостей країни, ну і звісно з урахуванням світової економічної кризи, криміналізації, правового безладдя, виправлення допущених помилок.

Як відомо з історії, чисто капіталістичне товариство, побудоване винятково на приватній власності, максимализации прибутку і ринково-цінової координації, без яких-небудь гарантій із боку держави, в області соціальної безпеки, без зрівноважування і скорочення дуже великої різниці в прибутках, поки ще не стало реальністю. Але зате відомо, що необмежене прагнення до прибутку і вигоди перетворюється в скнарість і алчність, необмежене накопичення приватної власності веде до кількісного стрибка і проблеми влади. Таким чином, є ряд причин, таких як соціальне забезпечення в старості, охорона здоров'я, відпочинок, одержання утворення, турбота і поміч тому населенню, що, або зовсім, або частково не може брати участь у господарському житті, національна і державна безпека, що змушують ряд країн йти по шляху побудови соціальної ринкової економіки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.