Меню сайту

Шляхи подолання

На сьогоднішній день відсутня нормативно-правова база, яка б регулювала процеси виготовлення лікарських засобів в аптеках. Необхідно розробити нормативний документ , який би враховував спеціальні вимоги до стерильного виробництва в умовах аптеки та характерні особливості такого виробництва Крім того потрібно на законодавчому рівні врегулювати питання про оподаткування, зокрема, ПДВ, препаратів, які виготовляються в умовах аптеки.

Потребує удосконалення і нормативно -правова база у сфері оберту спирту етилового в аптечних та лікарсько-профілактичних закладах. КП «Фармація» направила свої пропозиції по даному питанню в державну службу лікарських засобів та виробів медичного призначення.

КП «Фармація» проводиться робота, яка направлена на підвищення ефективності управління і упорядкованості організаційної структури, модернізацію та автоматизацію аптек та приведення їх в відповідність вимогам Ліцензійних умов. КП «Фармація» залишається реалізатором державних гарантій медикаментозного забезпечення населення та лікувально-профілактичних установ якісними і доступними лікарськими засобами, в тому числі в рамках соціальних програм у сфері охорони здоров'я. Продовжується співпраця з фахівцями Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення в області адаптації нормативно-правової документації, що стосується фармацевтичної діяльності, до вимог Європейського Союзу. Значна увага приділяється кадровому питанню, зокрема, вдосконалення професіоналізму співробітників КП «Фармація», підвищення рівня їх знань у питаннях ринкової економіки, фінансової діяльності підприємства і менеджменту.

Для подолання проблем підприємств даної галузі необхідно:

- перш за все прискорити розгляд і сприяти прийняттю проектів законів України, спрямованих на забезпечення розвитку фармацевтичної галузі;

впровадити постійно діючу систему моніторингу цін на лікарські засоби;

провести детальний аналіз доцільності та необхідності розміщення в Україні сучасних іноземних виробництв лікарських засобів;

уточнити кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб-підприємцям, які займаються оптовою, роздрібною торгівлею лікарськими засобами та обмежити кількість аптечних установ для фізичних осіб-підприємців;

забезпечити розвиток роздрібної мережі аптечних закладів, привівши їх кількість у відповідність з реальними потребами населення;

встановити фармацевтичним працівникам надбавку в розмірі 25% посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що знаходяться в сільській місцевості, з метою залучення фахівців для роботи в сільській місцевості.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

При дослідженні теми «Дослідження цінової політики торгового підприємства» були розглянуті принципи, методи, види цінової політики в сучасних умовах.

Основною метою роботи було вивчення системи ціноутворення на комунальному підприємстві «Фармація», формування ціни на лікарські препарати в розрізі основних груп покупців з урахуванням чинного законодавства.

Були розглянуті теоретичні аспекти формування ціни на підприємстві в конкурентних умовах, принципи, підходи до конкретних покупців.

В роботі обґрунтовано напрями використання результатів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства у вирішенні питань, пов’язаних з підвищенням ефективності господарювання.

Провівши дослідження у відповідності до поставлених завдань можливо зробити наступні висновки та узагальнення:

) Головною метою своєї діяльності підприємства є надання населенню якісних фармацевтичних послуг через мережу аптечних закладів. Маємо розроблені «Основні цінності» компанії, відповідно до яких найважливішими у роботі підприємства є клієнт, фаховість персоналу та належна якість ліків.

2) Основним пунктом відліку цін на лікарські засоби є ціни, встановлені фармацевтичною компанією- виробником. Подальше її підвищення іншими суб’єктами обмежується законодавством шляхом встановлення граничних надбавок, а саме:

- на лікарські засоби внесені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення встановлена націнка діапазоном не вище 12-25% оптово-відпускної ціни;

- на лікарські препарати, що повністю або частково придбаваються за бюджетні кошти встановлюється націнка не вище 10% оптово-відпускної ціни

формування цін на лікарські препарати, які не увійшли у Перелік регулюємих, здійснюється підприємством самостійно (діапазон 29,0% - 35,0%.)

3) Визначення реального фінансового стану - складний трудомісткий процес, ефективність якого визначається надійністю застосовуваних методів оцінки й аналізу. В умовах ринкових відносин потрібні точні методи оцінки й аналізу фінансового стану підприємств, за допомогою яких можна було б спрогнозувати їх подальший розвиток. Теорія фінансового аналізу та господарська практика потребують різноманітної діагностики фінансового стану, яка відображає галузеві особливості функціонування. Особливо гостро ця проблема стоїть перед фармацевтичними установами, половина з яких у даний час є збитковими або знаходиться на межі банкрутства. Пошук шляхів виходу із ситуації, що склалася, зумовлений значенням фармацевтичної галузі економіки в забезпеченні здоров'я нації як головного надбання держави.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.