Меню сайту

Фактори формування рівня життя населення

Розглянемо основні соціально-економічні показники, які визначають рівень життя населення в сучасній ринковій економіці.

Рівень задоволення життєвих потреб

Незліченна безліч товарів поділяються на товари, що задовольняють виробничі потреби, чи засоби виробництва: робітники будинку і спорудження, верстати, устаткування і т.д., і предмети споживання, що задовольняють особисті, чи індивідуальні, потреби. У свою чергу, предмети споживання поділяються на предмети короткочасного користування (продукти харчування, одяг, предмети домашнього побуту і т.д.) і тривалого користування (житлові будинки, меблі, музичні центри, автомобілі і т.д.), а також на предмети розкоші, що задовольняють потреби багатих людей .

Людські потреби дуже різноманітні. Зокрема, по суб'єктах (носіям потреб) розрізняються індивідуальні, групові, колективні і суспільні. За об'єктом (предметом, на який вони спрямовані) запити людей підрозділяються на матеріальні, духовні, етичні (стосовні до моральності) і естетичні (що стосуються мистецтва). За сферами діяльності виділяються потреби праці, спілкування, рекреації (відпочинку, відновлення працездатності) та економічні.

Вартість життя населення

Вартість життя населення безпосередньо пов’язана з такими поняттями як:

Індекс споживчих цін

Споживчий кошик

Вартість мінімального продовольчого кошика

Індекс споживчих цін характеризує рівень інфляції в країні. Ці показники здаються на перший погляд тотожними. Однак не всяке зростання цін є показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися внаслідок поліпшення якості продукції чи погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів. У цьому разі це буде неінфляційне зростання цін.

Зростання рівня цін призводить до зростання вартості мінімального продовольчого кошика і водночас призводить до зменшення рівня задоволення потреб населення, за умови, що доходи не зростатимуть в кратному розмірі відповідно до зростання рівня споживчих цін.

Споживчий попит населення

Споживчий попит це в цілому величина, яка характеризується бажанням та можливістю населення купувати певні товари на певному ринку, в певний момент часу і за визначену ціну.

Розуміння споживчого попиту на товар, що виникає внаслідок його застосування задля різних цілей, та сукупної пропозиції товару, що володіє декількома джерелами виробництва, не становить великих труднощів, оскільки кілька партій товару, що вимагаються для різних цілей чи постачаються з різних джерел, можуть бути складені разом за схемою додавання попиту багатих, середніх і бідних шарів на один і той же товар.

При зростанні споживчого попиту відбувається зростання споживчих цін, що в свою чергу впливає на зменшення рівня задоволення життєвих потреб. Однак в деяких секторах економіки домінуючим регулятором споживчого попиту є ціни - тобто для товарів тривалого користування не первинної необхідності, коли їх придбання може біти відкладеним у часі. Тоді рівень цін впливатиме на рівень задоволення споживчого попиту на ці товари.

Міра споживання

Даний показник характеризується насамперед обсягами споживання населенням основних категорій споживчих товарів. Міра споживання є дуже суттєвим показником в економіці при визначення рівня життя населення.

Зростання міри споживання є неоднозначним при визначення того факту, зростає рівень життя чи спадає. Річ у тім, що необхідно проаналізувати, споживання яких саме товарів та послуг зростає, а потім на основі цього робити певні узагальнення.

Можливі наступні схеми взаємозв'язку даного показника з переліченими у попередніх питаннях:

1) Зростання рівня споживання продовольчих товарів може бути зумовлене зниженням цін на окремі їх категорії, що позитивно впливатиме на зростання рівня життя, або ж може бути викликане зростанням цін на одні товари, та стабільністю цін на товари замінники, що зумовить зростання споживання товарів замінників - це негативно впливатиме на показник рівня життя.

2) Зростання цін на продовольчі товари та стабільність цін на непродовольчі, чи навпаки - негативно відіб'ється на рівні життя. В першому випадку результат буде більш негативним, ніж у другому, якщо враховувати порядок первинності задоволення потреб.

Міра споживання може бути викликана також дією ряду факторів, що зумовлюють ажіотажний попит на коремі категорії товарів (моеж бути викликано рядом політичних та економічних чинників, а також природних). Така схема зрсотання споживання не сприятиме зрстанню загального рівня життя населення.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Іноземний капітал в економіці України стан, проблеми і перспективи
Актуальність теми. Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Світові економічні зв'язки нам пот ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.