Меню сайту

Пропозиції щодо покращення системи фінансування процесу відновлення основних виробничих фондів на “ЦПЗ №3”

Розглянемо декілька напрямків покращення системи фінансування відтворення основних виробничих фондів. По-перше, розглянемо можливість підприємства резервувати амортизаційні відрахування в амортизаційному фонді та його розміщення на депозитних банківських рахунках під певний процент:

“ЦПЗ №3” придбало основний виробничий фонд - автомобіль ГАЗ 2752-404, який відноситься до третьої групи основних засобів. Амортизація даного об’єкту проводиться на підприємстві податковим способом, тобто щокварталу для об’єкта третьої групи норма амортизаційних відрахувань становить 6%. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації дублюється з тією різницею, що нарахування проходить помісячно, норма амортизаційних відрахувань при цьому становить 2%, метод нарахування амортизації прямолінійний. Розрахуємо суми амортизації, виходячи з вартості автокрана - 63411,55 грн., ліквідаційна вартість підприємством не встановлена, а отже рівна нулю, розрахунок приведений в таблиці 3.2

Таблиця 3.2.

Розрахунок суми амортизації у бухгалтерському обліку “Центру поштового зв'язку №3 ”

Період використання

Сума амортизації за рік/місяць

Сума зносу

Залишкова вартість

Дата придбання

-

-

63411,55

1 рік

63411,55 *0,02*12=15218,772

15218,772

48192,778

2 рік

15218,772

30437,544

32974,006

3 рік

15218,772

45656,316

17755,234

4 рік

15218,772

60875,088

2536,462

5 рік 1 місяць

63411,55 *0,02=

62143,319

1268,231

2 місяць

1268,231

63411,55

0

Як ми бачимо, відповідно до законодавства, нарахування амортизації буде припинено на п’ятому році експлуатації, третього місяця.

Пропонуємо резервувати амортизаційні відрахування у амортизаційному фонді та розмістити на депозитному банківському рахунку під 15% річних. При цьому встановимо більш оптимальний строк експлуатації 6 років. Передбачається, що затрати на виконання всіх видів ремонтів, модернізацію та інші видів поліпшень за період служби автокрану відносяться на собівартість продукції в межах сум, установлених чинним законодавством. Річна норма амортизації, відповідно таблиці, 1.2 буде становити На=100/6=16,67%. Подальші розрахунки наведені в таблиці 3.3

Таблиця 3.3

Розрахунок суми амортизації у бухгалтерському обліку після запропонованих заходів

Період використання

Сума амортизації за рік, грн.

Сума зносу, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

-

-

63411,55

1 рік

63411,55 *0,1667=10570,70

10570,70

52840,85

2 рік

63411,55 *0,1667=

21141,4

42270,15

3 рік

63411,55 *0,1667=10570,70

31712,1

31699,45

4 рік

63411,55 *0,1667=10570,70

42282,8

21128,75

5 рік

63411,55 *0,1667=10570,70

52853,5

10570,70

6 рік

63411,55 *0,1667=10570,70

63411,55

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.