Меню сайту

Зайнятість і ринок праці Тернопільського регіону, аналіз стану і тенденції ризику

Формування і реалізація трудового потенціалу залежать від особливостей ринку праці в депресивному регіоні в умовах зростання пропозиції та скорочення попиту на робочу силу. Основними тенденціями ринку праці Тернопільської області є: стійке зменшення чисельності зайнятих у державному секторі економіки; зростання кількості та питомої ваги зайнятих у сфері послуг; збільшення чисельності зайнятих у приватних, індивідуальних або сімейних підприємствах, а також зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю; зростання частки населення, зайнятого у неформальному секторі економіки регіону.

Необхідно відзначити, що за останні три роки спостерігається зростання питомої ваги зайнятого економічно активного населення (з 82,9% у 2007 до 87,0% у 2009 р.), хоча Тернопільська область за цим показником відстає від середнього по Україні рівня (90,9% у 2009 р.). Згідно методології МОП зайняте населення у віці 15-70 років становило у 2009 р. 45,9%, в тому числі для жінок - 43,3%, чоловіків - 48,8%, для міського населення - 56,3%, сільського населення - 37,0%.

На формування і використання трудового потенціалу регіону суттєво впливають процеси вивільнення працівників з підприємств, організацій та установ у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням. За методологією МОП у 2010 році чисельність безробітних в області становила 56 тис. осіб, з них жінки - 23,4 тис., чоловіки - 32,6 тис., міське населення - 30,6 тис. осіб, сільське - 25,4 тис. осіб. Основними причинами незайнятості є: вивільнення з економічних причин (33,4%), звільнення за власним бажанням (29,0%), неможливість працевлаштування після закінчення навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (25,7%). Станом на 1 січня 2010 р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 41839 безробітних, з них селян - 25508 осіб (61,0%), тоді як на цю ж дату у 2009 році їх було 11281 осіб (28,7%). Основною причиною невисокого рівня зайнятості населення в області можна вважати тіньовий сектор економіки, особливо у побутовому обслуговуванні, торгівлі, громадському харчуванні, будівництві. Значного поширення набули комерційний туризм та робота за кордоном, що мають специфічний вплив на трудовий потенціал. За деякими даними, в тіньовому секторі економіки зайнято близько 100 тис. осіб, за кордоном працює понад 40 тис. жителів Тернопільщини, тобто біля 7% її працездатного населення. Станом на 01.01.2012 року на території Тернопільського району зареєстровано 39 підприємств, створених спільно з іноземними фізичними та юридичними особами, з них близько 25 діючих.

Середня заробітна плата одного штатного працівника в Тернопільській області - найнижчий показник по Україні

Сфери діяльності

Середня заробітна плата

IT, комп'ютери, Інтернет

3450 грн.

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки

5481 грн.

Бухгалтерія, аудит

2611 грн.

Готельно-ресторанний бізнес, туризм

3033 грн.

Дизайн, творчість

2040 грн.

Краса, фітнес, спорт

2000 грн

Культура, музика, шоу-бізнес

2250 грн.

Логістика, склад, ЗЕД

3438 грн

Маркетинг, реклама, PR

5475 грн.

Медицина, фармацевтика

4100 грн.

Нерухомість

2500 грн

Роздрібна торгівля

2176 грн

Транспорт, автобізнес

3319 грн.

Управління персоналом, HR

3038 грн

Інші сфери діяльності

3500 грн

Середня заробітна плата

2367 грн.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.