Меню сайту

Визначення дефектів у ринковій економіці

Поверх циклів, ринок має ще декілька невизначеностей. Перш за все, слід сказати, що ринок при звичайних умовах функціонує при незначних та непомітних втручаннях зовнішніх факторів типу втручання держави та ін. Розглянемо найпоширеніші та найбільш погані проблеми системи ринкових відносин у економіці:

· Згасання конкуренції. Критичне твердження полягає в тому, що пристрій ринкової економіки допускає і навіть певною мірою стимулює згасання головного контрольного механізму - конкуренції. Існує два основних джерела ослаблення конкуренції як контрольного механізму:

o Хоча з суспільної точки зору конкуренція бажана, вона найбільше докучає індивідуальному виробнику своєю жорсткою формою діяльності. Вільному, індивідуалістичному осередку в ринковій економіці притаманне те, що підприємці в гонитві за прибутком і в прагненні поліпшити свої економічні позиції намагаються звільнитися від обмежувальних пут конкуренції. Злиття фірм, таємні змови компаній, нещадна «недосконала» конкуренція - все це сприяє ослабленню конкуренції чистої та ухиленню від її регулюючого впливу.

o Деякі економісти вважають, що сам технічний прогрес, який ринкова система заохочує, сприяє занепаду конкуренції. Новітня технологія, як правило, вимагає використання дуже великих кількостей реального капіталу, великих ринків, комплексного, централізованого і строго інтегрованого ринку і багатих і надійних джерел сировини. Такого роду технологія означає необхідність в існуванні фірм-виробників, які є великомасштабними не тільки в абсолютних величинах, але також і по відношенню до розмірів ринку. Іншими словами, досягнення максимальної ефективності виробництва на основі застосування новітньої технології часто вимагає існування малого числа щодо великих фірм, а не великого числа щодо дрібних.

o Зазначені економісти вважають, що в міру звуження конкуренції слабшає і ринкова система як механізм ефективного розподілу ресурсів. Постачальники і споживачі ресурсів менше піддаються волі споживачів, суверенітет виробників і власників ресурсів ставить під сумнів і підриває суверенітет споживачів. Процес ототожнення «невидимою рукою» особистих і суспільних інтересів починає втрачати свою силу. До того ж забезпечується ринковою системою захист від примусу при розвинутій конкуренції ґрунтується на широкому розсіюванні економічної влади. А концентрація економічної влади, якою супроводжується занепад конкуренції, дозволяє власникам цієї влади здійснювати заходи примусу.

· Нерівний розподіл доходу. В даному випадку наголошується, що ринок орієнтований не на виробництво соціально-необхідних товарів, а на задоволення запитів тих, хто має гроші. Ринкова система дозволяє найбільш здібним, або спритним, підприємцям накопичувати величезну кількість матеріальних ресурсів, причому право спадкування з часом підсилює цей процес нагромадження. Зазначений процес, крім кількісних і якісних відмінностей в людських ресурсах, що поставляються домогосподарствами, породжує в ринковій економіці надзвичайно нерівний розподіл грошових доходів. В результаті сім'ї різко різняться між собою за здатністю реалізувати свої потреби на ринку. Багаті мають можливість оперувати набагато більшою кількістю «доларових голосів», ніж бідні. Звідси можна зробити висновок, що ринкова система виділяє ресурси на виробництво предметів розкоші для багатих за рахунок ресурсів на виробництво предметів першої необхідності для бідних.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.