Меню сайту

Переваги та позитивні сторони ринку

Тривалість існування ринкової системи є доказом того, що така модель є більш привабливою та ефективною, ніж командно-адміністративна. Розглянемо деякі позитивні сторони ринків.

Ринок як певний механізм розподілу і використання обмежених ресурсів, заснований не на примусі та наказах, а на добровільному обміні має цілий ряд очевидних переваг і надає на економічне життя суспільства позитивний вплив. Можна відзначити наступні прояви цього впливу:

· Ринкова економіка в принципі не знає таких традиційних для командно-адміністративної системи явищ, як дефіцит, товарний голод, черги і т.д.

· Ефективний розподіл і використання ресурсів для виробництва необхідних суспільству товарів і послуг;

· Можливість успішного функціонування ринку при наявності досить обмеженої інформації: рівень цін і рівень витрат на різні ресурси;

· Висока ступінь його гнучкості та адаптації до умов виробництва;

· Оптимальне використання досягнень науки і техніки;

· Стимулює зростання виробництва, прискорює темпи його розвитку;

· У ринковій економіці не існує виробництва заради виробництва, в центрі ринку - споживач, на нього постійно орієнтоване виробництво;

· Свобода вибору і дій підприємців і споживачів;

· Здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості продукції;

· Відносно швидке відновлення порушеної рівноваги;

· Певною мірою створює саморегулюючу систему господарювання, в якій кожен займає свою нішу, яка ефективно функціонує без прямого втручання держави.

Таким чином, ринок є доволі ефективною системою регулювання економічних відносин у суспільстві, також ринок може бути відмінною системою підвищення добробуту громадян та саморегулюватися без зовнішнього втручання, що є вирішальним фактором при нестабільності у державному апараті управління.

Подібні статті по економіці

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.