Меню сайту

Переваги та позитивні сторони ринку

Тривалість існування ринкової системи є доказом того, що така модель є більш привабливою та ефективною, ніж командно-адміністративна. Розглянемо деякі позитивні сторони ринків.

Ринок як певний механізм розподілу і використання обмежених ресурсів, заснований не на примусі та наказах, а на добровільному обміні має цілий ряд очевидних переваг і надає на економічне життя суспільства позитивний вплив. Можна відзначити наступні прояви цього впливу:

· Ринкова економіка в принципі не знає таких традиційних для командно-адміністративної системи явищ, як дефіцит, товарний голод, черги і т.д.

· Ефективний розподіл і використання ресурсів для виробництва необхідних суспільству товарів і послуг;

· Можливість успішного функціонування ринку при наявності досить обмеженої інформації: рівень цін і рівень витрат на різні ресурси;

· Висока ступінь його гнучкості та адаптації до умов виробництва;

· Оптимальне використання досягнень науки і техніки;

· Стимулює зростання виробництва, прискорює темпи його розвитку;

· У ринковій економіці не існує виробництва заради виробництва, в центрі ринку - споживач, на нього постійно орієнтоване виробництво;

· Свобода вибору і дій підприємців і споживачів;

· Здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості продукції;

· Відносно швидке відновлення порушеної рівноваги;

· Певною мірою створює саморегулюючу систему господарювання, в якій кожен займає свою нішу, яка ефективно функціонує без прямого втручання держави.

Таким чином, ринок є доволі ефективною системою регулювання економічних відносин у суспільстві, також ринок може бути відмінною системою підвищення добробуту громадян та саморегулюватися без зовнішнього втручання, що є вирішальним фактором при нестабільності у державному апараті управління.

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Принципова структура інститутів, що управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислове розвинутих країнах, і в краї ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.