Меню сайту

Переваги та позитивні сторони ринку

Тривалість існування ринкової системи є доказом того, що така модель є більш привабливою та ефективною, ніж командно-адміністративна. Розглянемо деякі позитивні сторони ринків.

Ринок як певний механізм розподілу і використання обмежених ресурсів, заснований не на примусі та наказах, а на добровільному обміні має цілий ряд очевидних переваг і надає на економічне життя суспільства позитивний вплив. Можна відзначити наступні прояви цього впливу:

· Ринкова економіка в принципі не знає таких традиційних для командно-адміністративної системи явищ, як дефіцит, товарний голод, черги і т.д.

· Ефективний розподіл і використання ресурсів для виробництва необхідних суспільству товарів і послуг;

· Можливість успішного функціонування ринку при наявності досить обмеженої інформації: рівень цін і рівень витрат на різні ресурси;

· Висока ступінь його гнучкості та адаптації до умов виробництва;

· Оптимальне використання досягнень науки і техніки;

· Стимулює зростання виробництва, прискорює темпи його розвитку;

· У ринковій економіці не існує виробництва заради виробництва, в центрі ринку - споживач, на нього постійно орієнтоване виробництво;

· Свобода вибору і дій підприємців і споживачів;

· Здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості продукції;

· Відносно швидке відновлення порушеної рівноваги;

· Певною мірою створює саморегулюючу систему господарювання, в якій кожен займає свою нішу, яка ефективно функціонує без прямого втручання держави.

Таким чином, ринок є доволі ефективною системою регулювання економічних відносин у суспільстві, також ринок може бути відмінною системою підвищення добробуту громадян та саморегулюватися без зовнішнього втручання, що є вирішальним фактором при нестабільності у державному апараті управління.

Подібні статті по економіці

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Іноземний капітал в економіці України стан, проблеми і перспективи
Актуальність теми. Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Світові економічні зв'язки нам пот ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.