Меню сайту

Переваги та позитивні сторони ринку

Тривалість існування ринкової системи є доказом того, що така модель є більш привабливою та ефективною, ніж командно-адміністративна. Розглянемо деякі позитивні сторони ринків.

Ринок як певний механізм розподілу і використання обмежених ресурсів, заснований не на примусі та наказах, а на добровільному обміні має цілий ряд очевидних переваг і надає на економічне життя суспільства позитивний вплив. Можна відзначити наступні прояви цього впливу:

· Ринкова економіка в принципі не знає таких традиційних для командно-адміністративної системи явищ, як дефіцит, товарний голод, черги і т.д.

· Ефективний розподіл і використання ресурсів для виробництва необхідних суспільству товарів і послуг;

· Можливість успішного функціонування ринку при наявності досить обмеженої інформації: рівень цін і рівень витрат на різні ресурси;

· Висока ступінь його гнучкості та адаптації до умов виробництва;

· Оптимальне використання досягнень науки і техніки;

· Стимулює зростання виробництва, прискорює темпи його розвитку;

· У ринковій економіці не існує виробництва заради виробництва, в центрі ринку - споживач, на нього постійно орієнтоване виробництво;

· Свобода вибору і дій підприємців і споживачів;

· Здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості продукції;

· Відносно швидке відновлення порушеної рівноваги;

· Певною мірою створює саморегулюючу систему господарювання, в якій кожен займає свою нішу, яка ефективно функціонує без прямого втручання держави.

Таким чином, ринок є доволі ефективною системою регулювання економічних відносин у суспільстві, також ринок може бути відмінною системою підвищення добробуту громадян та саморегулюватися без зовнішнього втручання, що є вирішальним фактором при нестабільності у державному апараті управління.

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Дослідження стохастичних зв’язків
Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.