Меню сайту

Визначення ринку

Ринок - сукупність економічних відносин, що базуються на регулярних обмінних операціях між виробниками товарів (послуг) і споживачами. Обмін зазвичай відбувається на добровільній основі у формі еквівалентного обміну на гроші (торгівля) або інші товари (бартер). При вільному доступі на ринок як виробників, так і споживачів обмін відбувається в умовах конкуренції.

Одним з головних критеріїв ринку є наявність конкуренції. Щоб ринок був конкурентоспроможним, має бути кілька незалежних один від одного покупців і продавців. Конкурентними вважаються ринки зі значним числом незалежних учасників. Ринок з одним продавцем і декількома покупцями - є монополія. Ринок одного покупця і декількох продавців - є монопсонія. Це крайнощі недосконалої конкуренції.

Іншими словами, ринок - місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Походження терміну пов'язують з німецьким словом «Ring», що означає кільце, оскільки ринок у сучасному визначенні має трохи інше значення. Зараз ринок може і не бути матеріальним, а раніше це виглядало так: центр середньовічного міста був площею з будинком магістрату (ратушею) в центрі та будинками довкола (кільцем), на площі збиралися міщани та влаштовували розпродажі та ярмарки, аби продати або виміняти одні блага на інші.

Виявляють наступні функції ринку:

· Регулююча: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво - це сприяє розширенню асортименту товарів та послуг;

· Стимулююча - ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;

· Розподільча - доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.

· Алокаційна - ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів і послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів.

· Інтеграційна - ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.

· Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма може регулювати власне виробництво.

· Посередницька - ринок виступає посередником між виробником і споживачем.

· Сануюча (оздоровча): ринок очищує суспільне виробництво від економічно слабких та не життєздатних господарських одиниць.

Таким чином, ринок є невід’ємною частиною економічного життя суспільства, з його регулятивними та сануючи-оздоровчими функціями.

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.