Меню сайту

Механізм впливу монетарної політики на функціонування економічної системи

Хоча регулятивні заходи монетарної політики здійснюються безпосередньо в грошово-кредитній сфері, її ефект не обмежується цією сферою, а проявляється також у реальній економіці завдяки впливу монетарних змін на виробництво, інвестиції, зайнятість тощо. Тому монетарна політика по суті є складовою загальної економічної політики держави.

Існують різні варіанти монетарного впливу на економіку, які поєднують прямі та непрямі засоби, залежно від співвідношення поточних і перспективних цілей, від конкретної економічної ситуації в країні, від причин, що зумовили порушення рівноваги на грошовому ринку, тощо.

Центральний банк може здійснювати жорстку або гнучку монетарну політику.

Жорстка монетарна політика - це політика підтримання на певному рівні грошової маси.

Гнучка монетарна політика - це політика підтримання певного рівня процентних ставок.

На рис. 1.2, а графічно представлена ситуація, за якої центральний банк проводить жорстку монетарну політику, спрямовану на стабілізацію пропозиції грошей .

Початкова рівновага попиту на гроші та пропозиції їх позначена точкою .

Якщо за незмінної пропозиції грошей попит на гроші зменшиться, точка рівноваги зміститься з точки в точку . Це призведе до зменшення процентної ставки від і0 до і1. Якщо ж спостерігатиметься зростання попиту на гроші від L(Y0, і0) до L(Y2, і2) то рівновага зміститься з точки E0 в точку Е2. Внаслідок цього процентна ставка теж зросте від і0 до і2.

Із цієї моделі рівноваги на грошовому ринку випливає, що стабілізувати пропозицію грошей і процентні ставки водночас неможливо. Стабілізація пропозиції грошей автоматично зумовлює коливання процентної ставки.

На рис. 1.2, б графічно представлена ситуація, коли центральний банк намагається стабілізувати процентну ставку (і0). Нехай спочатку рівновазі на грошовому ринку відповідала точка E0. При зменшенні попиту на гроші крива L(Y0, і0) змістилась до L(Y1, і0), а точка рівноваги перемістилась з точки E0 в точку E1, що зумовило зменшення пропозиції грошей від до .

Отже, стабілізація процентної ставки автоматично зумовлює зміну обсягу пропозиції грошей. Це ще раз доводить твердження, що центральний банк не може водночас стабілізувати і пропозицію грошей, і процентну ставку.

На рис. 1.2, в представлена ситуація, коли центральний банк здійснює проміжний варіант грошово-кредитної політики. У цьому випадку наявні й зміни попиту на гроші, й зміни пропозиції грошей. Як видно із рисунка, зі зменшенням попиту на гроші крива L(Y0, і0) переходить у криву L(Y1, і1). В результаті точка рівноваги зміщується з точки E0 в точку E1, внаслідок чого зменшуються і обсяги пропозиції грошей від до , і процентні ставки (від і0 до і1). І навпаки, зростання попиту на гроші (від L(Y0, і0) до L(Y2, і0) зумовлює зміщення точки рівноваги з точки E0 в E2 , внаслідок чого зростає і обсяг запропонованих грошей від до , і процентна ставка від і0 до і2.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.