Меню сайту

Програмне забезпечення.

Програмне забезпечення задачі “Облік наявності та руху кадрiв” складається із загальносистемного, яке включає в себе операційну систему MS – DOS 6.20 і операційне середовище Windows 3.11, та інстру-ментального СУБД FoxPro 2.5 для Windows, і спеціального програмного забезпечення.

Операційна система MS–DOS призначена для управління користувачем ресурсами ПЕОМ, пропускаючи апаратний рівень. Тобто користувачу надаєтьмя можливість отримувати доступ до програм і файлів на високому рівні. MS–DOS є інтерфейсом між користувачами і апаратними ресурсами.

Windows 3.11 представляє собою багатозадачне операційне середовище. Якщо з MS–DOS коритувач взаємодіє через символьний інтерфейс, то робота з Windows і програмами для Windows відбувається за допомогою графічного інтерфейсу. Функції Windows співпадають з функціями MS–DOS, але головною перавагою Windows є те, що це середовище багатозадачне, тобто користувачеві надаєтьмя можливість виконувати декілька задач одночасно.

СУБД FoxPro 2.5 для Windows представляє собою інструментальне середовище для створення і управління БД, для проектування програм автоматизованої обробки інформації.

Характеристика програмного забезпечення наведена нижче.

На даний момент операційна система MS–DOS має статус фактичного стандарту для 16 - ти розрядних ПЕОМ. Це слугує стимулом для багатьох програмістів до створення інструментальних систем і прикладних програм.

До основних переваг MS–DOS відносяться:

– розвинута командна мова;

– можливість організації багаторівневих каталогів;

– можливість роботи з усіма послідовними пристроями як з файлами;

– можливість піключення користувачем додаткових драйверів зовнішніх пристроїв.

Засоби, які надаються MS–DOS, дозволяють, з однієї сторони формувати зручне середовище для розробки програмного забезпечення, а іншої – створювати автоматизовані робочі місця простими засобами доступу кінцевих користувачів до прикладних програм.

Головною перевагою MS–DOS є те, що вона може працювати на ПЕОМ різних моделей і типів.

Операційна система MS–DOS складається із слідуючих модулів:

– базова система вводу/виводу ( BIOS );

– блок початкового завантаження ( Boot Rekord );

– модуль розширення базової системи вводу/виводу ( IO.SYS );

– модуль обробки переривань ( MSDOS.SYS );

– командний процесор ( COMMAND.COM );

– зовнішні команди MS–DOS, які мають вигляд окремих програм.

Достоїнством MS–DOS є те, що будь-яка програма може грати роль сервісної наряду з командами системи, оскільки її запуск ні з точки зору користувача, ні з точки зору MS–DOS не відрізняється від визову команд операційної системи.

Для функціонування операційного середовища Windows 3.11 необхідна ПЕОМ на базі процесору 80286 з об’ємом оперативної пам’яті 1 Мбайт, ЖМД типу “Вінчестер”, з об’ємом 6 Мбайт. Але така “мінімальна” конфігурація не дозволяє використовувати Windows ні для яких практичних задач. Тому оптимальною конфігурацією буде ПЕОМ на базі процесора 80486 з об’ємом оперативної пам’яті 8 Мбайт і ЖМД об’ємом не менше 180 Мбайт.

До основних переваг Windows відносяться:

– будь-яка Windows-програма не залежить від конкретних особливостей зовнішніх пристроїв і може працювати із зовнішнім пристроєм, якщо з ним працює Windows;

– до складу Windows входять всі необхідні функції для побудови користувацького графічного інтерфейсу: вікон, меню, запитів, списків;

– засоби управління пам’яттю Windows забезпечують доступність для програм всієї оперативної пам’яті;

– уніфікація інтерфейсу Windows-програм, тобто користувач, який має навики роботи з Windows, може без великих зусиль працювати і з будь-якою Windows-програмою;

– засоби одночасного використання декількох програм.

Завдяки цьому, операційне середовище Windows 3.11 отримало широке розповсюдження, ставши фактичним стандартом для IBM - сумісних ПЕОМ.

СУБД FoxPro 2.5 для Windows функціонує на ПЕОМ, побудованого на базі процесора “не молодше” 80386 з об’ємом вільного простору на ЖМД не менше 20 Мбайт. Для установки і запуску FoxPro необхідна наявність на ПЕОМ операційного середовища Windows 3.11.

Система відноситься до сімейства dBase-орієнтованих СУБД, підтримує реляційну модель даних і розрахована на користувачів різної кваліфікації. FoxPro володіє виключно високими швидкісними характеристиками, і цим помітно виділяється серед інтерпретуючих систем. Оскільки система працює під Windows, то вона також має розвинутий графічний інтерфейс.

FoxPro 2.5 для Windows включає в себе:

– мовний інтерпритатор;

– текстовий редактор;

– псевдокомпілятор;

– засоби налагодження системи під конкретну ПЕОМ і конкретного користувача;

– підтримку пристрою типу “мишка”;

– функції низькорівневого доступу до файлів;

– спеціалізовані функції обробки масивів;

– засоби швидкого генерування екранних форм, звітів і меню;

– засоби реалізації зв’язків типу один-до-одного і один-до-багатьох;

– підтримку мови запитів SQL.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.