Меню сайту

Особливості розрахунків за фінансові і трудові ресурси, енергоживлення.

Аналіз беззбитковості проведемо на підставі даних для нового місцезнаходження (в у.о.):

Таблиця 2. Існуючі товарно-матеріальні запаси.

Загальні щомісячні постійні витрати .…………9950

Приблизні щомісячні перемінні витрати .…… 50

Разом .…………………………………………………10200

Для беззбиткової роботи необхідно щомісяця продавати:

64 штуки IBM P133 або 158,18 (прибуток)

29 штук портативних IBM P133 або 348,00 (прибуток)

18 штук IBM Server 557,00 (прибуток)

15 штук систем IBM, 15 принтерів, 11 235,00 (прибуток) комп'ютерів P133, один комп'ютер

IBM Server, 2 портативних P133

Як очевидно, сюди входять тільки продажі самих комп'ютерів. Природно, що існує маса комбінацій комп'ютерів, програмного забезпечення і послуг, що дозволять ВАТ «Орбіта» забезпечувати беззбитковість кожний місяць. Вищезгадана апаратура проект, що показує, що варто продавати, щоб домогтися беззбитковості, проте фірма ринеться до більшого. Перший новий магазин мережі планувалося відчинити протягом першого року після переїзду ВАТ «Орбіта».

Тепер роздивимося планові і фактичні показники (табл. 3, 4, 5) сформовані в 1996-1998 р.м.

Таблиця 3. Баланс прибутку і збитків на 1996 рік1.

Новий магазин планувалось відчинити в травні 1997 року. Пізніше в нас буде можливість порівняти планові і фактичні показники роботи ВАТ «Орбіта».

Прибуток на що інвестується капітал.

Новий магазин.

Рік Чистий прибуток

1996 54450

1997 60220

1998 131888

Загальний чистий прибуток 246558

Початкові інвестиції 50000

Вартість нового обладнання 56500

Витрати на переїзд включені у вартість нового обладнання. Разом інвестицій (ре інвестицій) 106500.

Чистий прибуток за відрахуванням інвестицій:

246558 - 106500 = 14058.

Чистий фактичний прибуток для інвестора до кінця 1996 року повинний була скласти 14058 у.о., тобто Процентна (кредитна) ставка для інвестора складе 31,5% від початкової суми інвестицій 106500 у. е. Інвестору прийдеться чекати майже трьох року, щоб дістати прибуток, але до кінця цього періоду вона складе 31,5% від його інвестицій1.

Таблиця 4. Прогноз продажів до кінця 1997 року.

Таблиця 5. Прогноз продажів на 1998 рік.

Цифри в цій таблиці відбивають прогноз збільшення продажів на 41% у порівнянні з 1996 роком, у ці розрахунки включена комісія торгового персоналу. Очікуваний прибуток за 1997 рік повинний була скласти 60220 у.о.

Таблиця 6. Прогноз продажів на 1999 рік.

Цифри в таблиці 6 відбивають прогноз збільшення продажів на 30% у порівнянні з 1998 роком відповідно до оцінок фірми ВАТ «Орбіта». Очікуваний чистий прибуток за 1999 рік складе 131888 у.о.

На жаль, плановані фірмою ВАТ «Орбіта» результати не зовсім співпали з реальним життям. Найбільше сильна розбіжність відбулася за результатами четвертого кварталу 1998 року і результатам першого кварталу 1999 року.

Таблиця 7. Аналіз планованих і фактичних результатів діяльності ВАТ «Орбіта» за період 1996 - 1998 р.м. і початку 1999 року.

Квартал 1997 1998 1999

Валовий обсяг продажів

Валові витрати

Валовий прибуток

Постійні витрати

Чистий прибуток

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

I

70000

70000

57000

55000

13000

15000

30600

15000

-15600

0

II

120000

125000

86000

83000

34000

42000

30600

29600

3400

12400

III

161000

171000

113825

109825

47175

61175

30600

29600

16575

31575

IV

195000

215000

140125

136125

54875

78875

30600

29600

24275

49275

I

202025

232025

146170

147170

55855

84855

40800

41200

15055

43655

II

202025

232025

146170

145170

55855

86855

40800

41200

15055

45655

III

202025

232025

146170

151170

55856

80855

40800

41200

15055

39655

IV

202025

172025

146170

150170

55855

21855

40800

41200

15055

-19345

I

292401

222401

210528

180528

81472

41873

48500

40000

32972

1873

II

292401

210528

81472

48500

32972

III

292401

210528

81472

48500

32972

IV

292401

210528

81472

48500

32972

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.