Меню сайту

Документальне оформлення та облік прямих виробничих витрат

Прямими називаються ті витрати, які підлягають нормуванню на одиницю продукції і величина їх визначається технологією виробництва. Прямі витрати безпосередньо відносяться до конкретних видів продукції.

Прямі виробничі витрати включають в себе:

. Прямі матеріальні витрати;

. Прямі витрати на оплату праці;

. Інші прямі витрати.

До прямих матеріальних витрат відносяться витрати сировини та основних матеріалів, що становлять основу виготовленої продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які надають виробу певних якостей без зміни його основних параметрів.

Списання перерахованих матеріалів проводиться на підставі лімітно-забірних карт і вимог за умови обов'язкового технологічного контролю з позиції відповідності встановленим нормам і виявлення невикористаних матеріалів, а також повернених на склад.

Метод контролю витрачених матеріалів встановлюється, виходячи з, технологічних особливостей.

Оперативний контроль за використанням матеріалів у виробництві здійснюється:

. Методом документального оформлення відхилень від норм: застосовується при поштучному відпустці матеріалів.

. Методом партионного розкрою, застосовується при відпуску матеріалів за вагою, у вимірі за площею.

. Способом інвентаризації: зіставляють витрата матеріалів за нормою на фактичну кількість виготовленої продукції (за зміну, декаду, місяць) з кількістю відпущеного зі складу у виробництво матеріалу з урахуванням залишків невитрачених матеріалів на початок і кінець місяця, що визначаються інвентаризацією.

У бухгалтерському обліку списання матеріалів відображається з використанням того методу оцінки, який передбачений П(С)БУ № 9 "Запаси" та затверджено в обліковій політиці підприємства.

У синтетичному обліку прямі матеріальні витрати відображаються такими проводками:

. Списано витрачені не виробництво конкретних виробів в основні і допоміжні цехи матеріали, напівфабрикати:

Дт 23 Кт 20 - за обліковою вартістю

. На підставі вимог відображено витрата МБП, що значаться у складі оборотних коштів і призначених для виробництва конкретних видів продукції і замовлень:

Дт 23 Кт 22

Прямі витрати на оплату праці включають основну та додаткову заробітну плату робітників основних і допоміжних цехів, зайнятих безпосередньо виготовленням конкретних видів продукції або при виробництві конкретних видів послуг.

Нараховані доплати, премії цим працівникам також включаються в прямі витрати на оплату праці.

Підставою для обліку цих витрат є наряди на відрядні роботи і табелі обліку робочого часу погодинників. Крім того, документами можуть виступати доплатниє листки та накази на преміювання.

Суми відпускних, нарахованих робітникам основних і допоміжних цехів зайнятих випуском конкретних видів продукції, також розглядаються як прямі витрати на оплату праці.

Якщо на підприємстві для нарахування відпускних створюється резерв, то в прямі витрати на оплату праці включаються суми створеного резерву.

У синтетичному обліку прямі витрати на оплату праці відображаються проводками:

. Нараховано основна і додаткова заробітна плата робітникам основного і допоміжного виробництв:

Дт 23 Кт 66

. Створено резерв відпусток для робітників основного і допоміжного виробництв:

Дт 23 Кт 471

До інших прямих витрат відносяться витрати основних і допоміжних цехів, які не можуть бути віднесені до прямих матеріальних або до прямих трудовим затратам, але при цьому виникають у зв'язку з виробництвом конкретних видів продукції. До них відносяться:

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, в ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.