Меню сайту

Визначення чисельності працюючих на підприємстві

Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певною структурою, відповідної науково-технічному рівню виробництва, умовами забезпечення виробництва робочою силою та встановленим нормативно-правовим вимогам.

Визначення потреби в персоналі на підприємстві ведеться окремо за групами промислово-виробничого та непромислового персоналу. Вихідними даними для розрахунку чисельності працівників є виробнича програма, норми часу, виробітку та обслуговування; плановий (ефективний) фонд робочого часу за рік, заходи щодо скорочення витрат праці і т. д.

Для того щоб розрахувати кількість основних і допоміжних робітників на підприємстві у звітному році, можна скористатися такими формулами 7 і 8:

(7)

Де - середньоспискова чисельність основних робітників у звітному році, чол;

- середньоспискова чисельність всіх робітників у звітному році, чол.;

відсоток основних робітників в звітному році, %.

(8)

Чисельність працівників є найважливішим кількісним показником, що характеризує трудові ресурси підприємства. Вона виміряється такими показниками, як спискова, явочна і середньоспискова чисельність працівників.

Спискова чисельність працівників підприємства - це показник чисельності працівників облікового складу на визначене число чи дату. Вона враховує чисельність всіх працівників підприємства, прийнятих на постійну, сезонну і тимчасову роботу відповідно з укладеними трудовими договорами (контрактами), а також працюючих власників організації, які отримують в ній заробітну плату. Не включаються до облікового складу особи, які працюють за договором підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру. У списковому складі працівників за кожний календарний день враховуються як фактично з'явилися на роботу, так і відсутні на роботі з будь-яких причин (відпустки, хвороби, відрядження і т. Д.).

Явочна чисельність характеризує кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу в даний день, включаючи перебувають у відрядженнях. Це необхідна чисельність робітників для виконання виробничого змінного завдання по випуску продукції. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує кількість відсутніх з різних причин (відпустки, хвороби тощо). Для приведення явочної чисельності до облікової використовується коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у спискову: У перериваних виробництвах визначається як відношення табельного (номінального) фонду часу до планового (ефективного), а в безперервних - як відношення календарного фонду часу до планового (ефективного). І, навпаки, для приведення облікового складу до явочним.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.